Kadencja 2018-2022


Przewodniczący: gen. broni pil. w st. spocz. Lech Majewski

Wiceprzewodniczący Sekcji - ppłk dypl. rez. inż. pil Jerzy Gruszczyński

Wiceprzewodniczący Sekcji - Ryszard Kędzia

Wiceprzewodniczący Sekcji - Grzegorz Brychczyński 

Sekretarz Sekcji - płk dypl. pil Ryszard Andryszczak 

 

Do pobrania: Regulamin Sekcji

Sprawozdania z działalności Sekcji 

Sprawozdanie 2020

 

 

Protokoły z posiedzeń

Protokół z posiedzenia sekcji z dnia 15.10.2019

Protokół z posiedzenia sekcji z dnia 26.11.2019

 

Artykuły:

Na trasie do OPT-OUT Zlot UL w Narwi i Brodach 2020

GALERIA

Priorytety branży samolotowej

Le Bourget - 2019

Czy polska branża lotnicza może wnieść znaczący wkład w ograniczenie emisji CO2

Forum ekonomiczne w Krynicy Strategia Lotnicza - i co dalej ? 

Po ważnych konferencjach i co dalej ?

 

Pierwsze posiedzenie Krajowej Sekcji Lotniczej i Technik Kosmicznych odbyło się w dniu 18 lutego 2019 r. 

Notatka ze spotkania 18.08.2019

Notatka ze spotkania 14.05.2019

Notatka ze spotkania 12.06.2019

 

Kontakt:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Zarząd Krajowy, Krajowa Sekcja Lotnicza i Technik Kosmicznych

ul. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

e-mail: hanna.szary@sitkrp.org.pl

tel: (22) 827 02 59, 506 116 966