Centralny Ośrodek Szkolenia Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP jest Placówką Kształcenia Ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, które prowadzą działalność edukacyjną.

Ośrodek współpracuje z licznymi specjalistami, rzeczoznawcami i menadżerami z poszczególnych dziedzin transportu i komunikacji.  Jest czynnie zaangażowany we wsparcie eksperckie podmiotów działających na tym rynku. Partnerami ośrodka są uczelnie wyższe: Politechnika Warszawska i Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu.

 

Osoba do kontaktu:

Ryszard Kępka

Kierownik Centralnego Ośrodka Szkoleń

ryszard.kepka@sitkrp.org.pl  kom: +48 668 679 360
barbara.bochynska@sitkrp.org.pl kom: +48 698 544 241

Certyfikaty:

 

 

Wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego prowadzonej przez Prezydenta Miasta Warszawy

 

 

 

Decyzja Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 05 lutego 2016 r. - wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencje maszynisty i świadectwa maszynisty pod numerem PL/22/2016.