Ernesty 2017 

Wniosek Oddział 2017 

Wniosek klub koło 2017 

Wniosek w dziedzinie transportu kolejarz drogowiec 2017 

Zasady Regulamin 2017 

ERNESTY 2017 - LAUREACI

Najaktywniejszy w dziedzinie kolejnictwa - Konrad Gawłowski

Najaktywniejszy w dziedzinie drogownictwa - Krzysztof Gleba-Zawadzki

Najaktywniejszy w dziedzinie transportu - Krystian Pietrzak

Najaktywniejszy Klub/Koło - Koło Zakładowe SITK RP w Politechnice Krakowskiej

Najaktywniejszy Klub/Koło Seniorów - Nie zgłoszono wniosków

Najaktywniejszy OddziałOddział SITK RP Białystok

Za całokształt działalności - Kazimierz Gabryś 

 

ERNESTY 2017 - NOMINOWANI 

Zgodnie z „Zasadami przyznawania corocznych nagród ERNESTY za wyróżniającą działalność na rzecz SITK i transportu” zespoły branżowe dokonały wyboru nominowanych do Nagrody ERNEST 2017.

Kategoria: Najaktywniejszy w dziedzinie kolejnictwa 

 1. Konrad Gawłowski - Oddział SITK RP Kraków 

Kategoria: Najaktywniejszy w dziedzinie drogownictwa 

 1. Krzysztof Gleba-Zawadzki - Oddział SITK RP Białystok 
 2. Beata Toporska - Oddział SITK RP Kraków 
 3. Dariusz Kosiorowski - Oddział SITK RP Rzeszów 

Kategoria: Najaktywniejszy w dziedzinie transportu 

 1. Sabina Puławska-Obiedowska - Oddział SITK RP Kraków 
 2. Krystian Pietrzak - Oddział SITK RP Szczecin

Kategoria: Najaktywniejszy Klub/Koło

 1. Koło Międzyzakładowe przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział SITK RP Białystok 
 2. Koło Zakładowe SITK RP w Politechnice Krakowskiej - Oddział SITK RP Kraków 
 3. Koło nr 7 SITK RP przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym sp. z o.o. w Poznaniu - Oddział SITK RP Poznań   

Kategoria: Najaktywniejszy Klub/Koło Seniorów - nie zgłoszono wniosków 

Kategoria: Najaktywniejszy Oddział

 1. Oddział SITK RP Białystok
 2. Oddział SITK RP Kraków
 3. Oddział SITK RP Rzeszów