Ernesty 2015

Regulamin

Wniosek Oddział 2015

Wniosek koło-klub 2015

Wniosek kolejarz drogowiec w dziedzinie 2015

 

ERNESTY 2015 – NOMINOWANI

 

Zgodnie z „Zasadami przyznawania corocznych nagród ERNESTY za wyróżniającą działalność na rzecz SITK i transportu” zespoły branżowe dokonały wyboru nominowanych do Nagrody ERNEST 2015:

Kategoria:  najaktywniejszy działacz w dziedzinie drogownictwa  

 1. Monika Czekaj – Oddział SITK Kielce
 2. Beata Toporska – Oddział SITK Kraków
 3. Tomasz Siwowski – Oddział SITK Rzeszów

 

Kategoria:  najaktywniejszy w dziedzinie kolejnictwa

 1. Józefa Majerczak – Oddział SITK Kraków
 2. Mieczysław Cieszyński – Oddział SITK Katowice

 

Kategoria:  najaktywniejszy w dziedzinie transportu

 

 1. Adam Kotuszewski – Oddział SITK Warszawa
 2. Łukasz Walter – Oddział SITK Poznań
 3. Tomasz Kulpa – Oddział SITK Kraków

 

Kategoria: najaktywniejszy klub/koło  

 1. Koło Międzyzakładowe przy Generalnej Dyrekcji

Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku  - Oddział Białystok

 1. Koło SITK przy Mota-Engil Central Europe S.A. – Oddział SITK Kraków
 2. Międzyuczelniane Koło Transportu – Oddział SITK Szczecin

Kategoria:  najaktywniejszy Klub Seniora

    1.  Klub Seniora – Oddział SITK Kielce
    2.  Klub Seniora – Oddział w Krakowie

Kategoria:  najaktywniejszy Oddział

 1. Oddział SITK w Katowicach
 2. Odział SITK w Warszawie

Wyboru laureatów dokona Kapituła w tajnym głosowaniu.  Nagrody dla laureatów – statuetki Ernesta Malinowskiego oraz dyplomy dla nominowanych zostaną wręczone na  uroczystej gali z okazji jubileuszu 70-lecia Stowarzyszenia      w dniu 2 czerwca 2016 r.