logo
Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Komunikacji RP
ZARZĄD KRAJOWY

ERNESTY 2012_podsumowanie

Doroczne spotkanie Zarządu Krajowego i Rady Prezesów z Członkami Honorowymi oraz gala wręczenia ERNESTÓW za rok 2012W dniu 11. czerwca Zarząd Krajowy i Rada Prezesów podejmowały uroczyście Członków Honorowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Spotkanie połączone było z rozdaniem ERNESTÓW – statuetki przyznawanej co roku w siedmiu kategoriach. Wydarzenie w Warszawskim Domu Technika NOT uświetnili swoją obecnością były i obecni ministrowie transportu: Andrzej Gołaszewski, aktualnie Prezes Honorowy-Senior SITK oraz Maciej Jankowski i Andrzej Massel, Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Transportu, Gospodarki Morskiej i Budownictwa.

Spotkanie z Członkami Honorowymi poprowadził Mieczysław Cieszyński, Przewodniczący Rady Prezesów. Warto zaznaczyć, że Stowarzyszenie zrzesza aż 175 Członków Honorowych, którym tę godność jako szczególnie zasłużonym dla SITK nadał na wniosek Zarządu Krajowego Zwyczajny Zjazd Delegatów. Po raz pierwszy promowano tak członka zwyczajnego w 1953 roku, a najwięcej, bo 20 członków Stowarzyszenie wyróżniło w ten sposób w 2002 roku. Do dziś Członkowie Honorowi uczestniczą na zaproszenie Rady Prezesów w jej posiedzeniach i wspierają Stowarzyszenie swoją cenną radą i doświadczeniem.

Przemówienia zaproszonych gości rozpoczęło wystąpienie Andrzeja Massela, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Gospodarki Morskiej i Budownictwa. Kolejno głos zabrała Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Następna mowa, Prezesa Andrzeja Żurkowskiego, poświęcona była głównie kierunkom rozwoju Stowarzyszenia, które: „może być partnerem do działań na szczeblu centralnym; nasz głos powinien być dobrze słyszalny jako głos Zarządu Krajowego, będącego emanacją głosu Stowarzyszenia.” Prezes Żurkowski skierował także uwagę zebranych na nadzieję, jaką budzi zaangażowanie młodych inżynierów w naukę i rozwój. To właśnie w tej grupie, obdarzonej ogromnym potencjałem i energią, upatrywać można przyszłości Stowarzyszenia: „Chciałbym abyśmy byli Stowarzyszeniem elitarnym, ale zarazem z otwartymi szeroko drzwiami dla młodych inżynierów-techników. To oni bowiem reprezentują nową klasę społeczną, klasę techniczną. Warto przy tym pamiętać o naszych komitetach, a zwłaszcza o Komitecie Nauki, którego członkowie mogliby pełnić rolę mentorów dla tych młodych ludzi, garnących się pod nasze skrzydła”.

A czas najwyższy aby czerpać z wiedzy i doświadczenia wieloletnich członków Stowarzyszenia, idąc za słowami prof. Wiesława Starowicza, Prezesa Honorowego, który głosił: „seniorzy – elita Stowarzyszenia jest długowieczna i tak wielu z nich oddało w swojej niestrudzonej pracy całe ćwierćwiecza doświadczenia! Jestem dla nich pełen podziwu!”. Kilku z zasłużonych Kolegów jednakże odeszło już, dlatego obecni na sali z szacunkiem oddali im honory minutą ciszy.

Po tej pełnej zadumy chwili nastąpiła kolejna część wydarzenia – rozdanie ERNESTÓW za rok 2012, którą to uroczystość ze swadą poprowadził Prezes Honorowy Stowarzyszenia, Wiesław Starowicz.

Nagroda ERNEST wręczana jest za szczególną aktywność w poprzednim roku kalendarzowym w działalności na rzecz transportu i Stowarzyszenia, w działalności organizacyjnej na rzecz SITK-u oraz efektywną pracę w obszarze transportu na rzecz społeczności lokalnej. Honorowane są także nowatorskie inicjatywy, działania na rzecz całego Stowarzyszenia oraz promujące wyjątkowo rzetelną pracę.

Nominowanymi do nagród w poszczególnych kategoriach ERNESTÓW byli:

1. Najaktywniejszy Działacz Roku 2012 w dziedzinie kolejnictwa:

 • Bogdan Bresch – Oddział  SITK w Poznaniu
 • Jerzy Hydzik – Oddział SITK w  Krakowie
 • Andrzej Kościelniak – Oddział SITK w Rzeszowie

2. Najaktywniejszy Działacz Roku 2012 w dziedzinie drogownictwa:

 • Leszek Bichajło – Oddział SITK Rzeszów
 • Maria Borkowska – Oddział  SITK Poznań
 • Beata Toporska – Oddział SITK Kraków

3. Najaktywniejszy w dziedzinie transportu drogowego:

 • Andrzej Kochmański – Oddział SITK Rzeszów
 • Grzegorz Sapoń – Oddział SITK Kraków
 • Jeremi Rychlewski – Oddział SITK Poznań

4. Najaktywniejszy klub/koło:

 • Koło przy Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział SITK Kraków
 • Klub SITK przy Miejskim Przedsiębiorstwie Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie – Oddział SITK Rzeszów
 • Koło SITK przy Sekcji Eksploatacji PKP PLK Jelenia Góra – Oddział SITK Wrocław

5. Najaktywniejszy klub/koło seniorów:

 • Klub Seniora – Oddział SITK w Łodzi
 • Klub Seniora – Oddział SITK w Krakowie
 • Klub Seniora – Oddział SITK w Rzeszowie

6. Najaktywniejszy oddział:

 • Oddział SITK – w Ostrowie Wielkopolskim
 • Oddział SITK – w Poznaniu
 • Oddział SITK – w Rzeszowie

 

Laureatami natomiast zostali:

 • Jerzy Hydzik, Oddział SITK w Krakowie – w kategorii Najaktywniejszy Działacz Roku 2012 w dziedzinie kolejnictwa
 • Leszek Bichajło, Oddział SITK Rzeszów – w kategorii Najaktywniejszy  Działacz Roku 2012 w dziedzinie drogownictwa
 • Grzegorz Sapoń, Oddział SITK Kraków – w kategorii Najaktywniejszy w dziedzinie transportu
 • Koło przy Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział SITK Kraków – w kategorii Najaktywniejszy klub/koło
 • Klub Seniorów, Oddział SITK w Łodzi – w kategorii Najaktywniejszy klub/koło seniorów
 • Oddział SITK w Ostrowie Wielkopolskim – w kategorii Najaktywniejszy oddział


Rozdanie ERNESTÓW obfitowało tak we wzruszenia, jak i zaskoczenia nagrodzonych.    
I tak Klub Seniora oddziału łódzkiego, po raz pierwszy biorący udział w konkursie – zadebiutował sukcesem. Z iście młodzieńczym wigorem Przewodniczący Klubu, Henryk Maj odebrał statuetkę, żartując że: „nie ma sił aby zaklaskać gdyż nagroda waży, ale może podskoczyć”. Natomiast najmocniej z wygranej cieszyli się przedstawiciele Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim, bowiem startowali w konkursie już trzykrotnie i dopiero teraz zatriumfowali.

Finał imprezy wieńczyło przyznanie decyzją Zarządu Krajowego SITK w Warszawie ERNESTA 2012 za całokształt działalności w SITK Mieczysławowi Lewandowskiemu Prezesowi Honorowemu Oddziału we Wrocławiu.

Gratulujemy!


Gwar kuluarowych rozmów i serdecznych powinszowań wypełnił salę na koniec spotkania.    
A X jubileuszowe rozdanie ERNESTÓW już za rok…

 

Agnieszka Suchorolska
Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Komunikacji RP
Biuro Zarządu Krajowego

Międzynarodowa współpraca Stowarzyszeń

ueeiv vdei

Czasopisma

transport-miejski-i-regionalny
drogownictwo
przeglad komunikacyjny

Członkowie wspierający SITK

1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'