REGULAMIN
UŻYTKOWANIA I PRZECHOWYWANIA
SZTANDARU SITK RP

§ 1

Sztandar SITK RP, którego posiadanie uregulowane jest w § 1 ust. 8 Statutu SITK RP jest symbolem integrującym członków i sympatyków SITK RP, współpracujących ze Stowarzyszeniem.

§ 2

  1. Sztandar SITK używany jest w czasie Zjazdu Delegatów i centralnych uroczystości stowarzyszeniowych.
  2. Sztandar może być używany również w czasie:

1)   centralnych uroczystości państwowych,

2)   centralnych uroczystości między stowarzyszeniowych,

3)   pogrzebów członków honorowych,

4)   pogrzebów członków władz SITK.

3.  Użycie sztandaru w przypadkach wymienionych w ust. 2 wymaga zgody Prezesa SITK RP.

§ 3

  1. Używanie sztandaru wymaga asysty pocztu sztandarowego składającego się z trzech osób: sztandarowego i 2 asystentów.
  2. Poczet sztandarowy składa się z osób wytypowanych przez Zarząd SITK RP lub zarząd oddziału SITK RP, na terenie, którego sztandar ma być użyty wg § 2 ust 2.
  3. Do pocztu sztandarowego wyznacza się wyróżniających się aktywnością członków, zapewniających właściwe jego wykorzystanie.
  4. Poczet sztandarowy występuje w garniturach lub mundurach - jeśli składa się z członków branży mającej mundur służbowy - w białych rękawiczkach i ma przełożoną przez ramię szarfę w barwach biało-czerwonych.

§ 4

W przypadkach, gdy sztandar używany jest w sali można, przed rozpoczęciem uroczystości, umieścić go w specjalnym stojaku. W tym przypadku nie ma potrzeby wyznaczania pocztu sztandarowego.

§ 5

Sztandar przechowywany jest w Biurze Zarządu Krajowego w specjalnej gablocie.

§ 6

Oddziały posiadające własne sztandary opracowują własne regulaminy ich użytkowania, wykorzystując niniejszy regulamin jako wzór. 

* * *

 Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Krajowy SITK RP na posiedzeniu w dniu 10 września 2018 r.