Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Zarząd Krajowy

ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
e-mail: zarzad@sitkrp.org.pl

KRS: 0000112286
NIP: 526 030 05 23
REGON: 000671527
Konto bankowe: 38 1160 2202 0000 0000 2741 3872

 

Prezes SITK RP

dr inż. Jacek Paś
tel. 22 827 02 59
kom: 609 108 021
e-mail: jacek.pas@sitkrp.org.pl
e-mail: zarzad@sitkrp.org.pl

 

Sekretarz Generalny

dr inż. Wawrzyniec Wychowański
tel. 22 827 02 59
kom: 505 787 221
e-mail: wawrzyniec.wychowanski@sitkrp.org.pl
e-mail: zarzad@sitkrp.org.pl

 

Biuro Zarzadu Krajowego

Hanna Szary

Kierownik Wydziału Konferencji i Prac Eksperckich

tel. 22 827 02 58

tel. 22 827 02 59

kom: 506 116 966

e-mail: hanna.szary@sitkrp.org.pl

e-mail: zarzad@sitkrp.org.pl

 

Administrator strony internetowej

NOT Informatyka Sp. z o.o.

e-mail: biuro@not-informatyka.pl