Ernesty_2016

Wniosek Oddział 2016

Wniosek klub koło 2016

Wniosek w dziedzinie transportu kolejarz drogowiec 2016

Zasady (regulamin) Ernesty 2016

ERNESTY 2016 - LAUREACI

Najaktywniejszy działacz w dziedzinie drogownictwa - Janusz KOMOROWSKI  

Najaktywniejszy działacz w dziedzinie kolejnictwa - Marek BŁESZYŃSKI

Najaktywniejszy działacz w dziedzinie transportu - Grzegorz DYRKACZ 

Najaktywniejszy Klub/Koło - Międzyuczelniane Koło Transportu przy Oddziale SITK RP w Szczecinie

Najaktywniejszy Klub/Koło Seniorów - Klub Seniorów Oddział SITK RP w Rzeszowie 

Najaktywniejszy Oddział - Oddział SITK RP w Kielcach 

Za całokształt działalności - Władysław Rawski 

ERNESTY 2016 - NOMINOWANI 

Zgodnie z „Zasadami przyznawania corocznych nagród ERNESTY za wyróżniającą działalność na rzecz SITK i transportu” zespoły branżowe dokonały wyboru nominowanych do Nagrody ERNEST 2016.

Kategoria: Najaktywniejszy w dziedzinie kolejnictwa 

 1. Marek Błeszyński - Oddział SITK RP Kielce 

Kategoria: Najaktywniejszy w dziedzinie drogownictwa 

 1. Janusz Komorowski - Oddział SITK RP Koszalin 
 2. Stanisław Majer - Oddział SITK RP Szczecin 
 3. Damian Urbanowski - Oddział SITK RP Kielce 

Kategoria: Najaktywniejszy w dziedzinie transportu 

 1. Grzegorz Dyrkacz - Oddział SITK RP Kraków 

Kategoria: Najaktywniejszy Klub/Koło

 1. Klub SITK RP przy ZZDW w Koszalinie - Oddział SITK RP Koszalin 
 2. Międzyuczelniane Koło Transportu - Oddział SITK RP Szczecin 
 3. Klub Międzyzakładowy przy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki w Warszawie - Oddział SITK RP Warszawa    

Kategoria: Najaktywniejszy Klub/Koło Seniorów

 1. Klub Seniora Oddziału SITK RP w Krakowie 
 2. Klub Seniorów SITK RP Oddział w Rzeszowie

Kategoria: Najaktywniejszy Oddział

 1. Oddział SITK RP Białystok
 2. Oddział SITK RP Kielce
 3. Oddział SITK RP Kraków   

Wyboru laureatów dokonała Kapituła w tajnym głosowaniu 17 maja 2017 r. Nagrody dla laureatów – statuetki Ernesta Malinowskiego oraz dyplomy dla nominowanych zostaną wręczone w dniu 7 września 2017 r.