mgr inż. Grzegorz Łukasik – absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie Wydziału Budownictwa oraz Politechniki Świętokrzyskiej Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz wielu Studiów Podyplomowych.

W roku 2020 ukończył studia MBA uzyskując tytuł Master of Business Administration. Całe życie zawodowe związany kolejnictwem obecnie pełni funkcję w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach.

Od 2022 roku pełni również funkcję Prezesa SITK Oddziału w Kielcach.