logo
Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Komunikacji RP
ZARZĄD KRAJOWY

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna - Turnouts - 16-17 maja 2024 r. w Miedzeszynie


SiTK_Turnout_2024_program_ramowy_v4_druk_bezspadu-3.pdf

Karta Uczestnictwa - konf. rozjazdowa 2024.pdf

Pakiety Partnerów Turnauts_2024v17.01.2024.pdf

Międzynarodowa współpraca Stowarzyszeń

ueeiv vdei

Czasopisma

transport-miejski-i-regionalny
drogownictwo
przeglad komunikacyjny

Członkowie wspierający SITK

1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'