Prezentacje prosimy przesyłać w terminie do 10 czerwca 2024 r. na adres met2024@sitkrp.org.pl lub ewa.wojdynska@sitkrp.org.pl

Wytyczne: Standardowa prezentacja w programie Power Point. Prezentacje będą dostosowywane przez organizatora do formatu ekranów i umieszczane na konferencyjnej planszy.