ERNESTY 2023 - to jedne z najważniejszych Nagród SITK RP przyznawanych za działalność na rzecz transportu - zostały dziś rozdane!


Nagroda przyznawana jest za dużą aktywność w poprzednim roku kalendarzowym w działalności na rzecz transportu i Stowarzyszenia, w działalności organizacyjnej na rzecz SITK RP , efektywną pracę w obszarze transportu na rzecz społeczności lokalnej.


LAUREACI:

1. Kategoria: najaktywniejszy w dziedzinie drogownictwa

Krzysztof Gleba-Zawadzki Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku

2. Kategoria: najaktywniejszy w dziedzinie kolejnictwa

Ireneusz Jasiński - SITK Oddział w Warszawie

3. Kategoria: najaktywniejszy w dziedzinie transportu

Aleksandra Ciastoń - Ciulkin SITK RP Oddział w Krakowie

4. Kategoria: za całokształt działalności w SITK RP

prof. dr hab. inż. Antoni Szydło - SITK RP Oddział we Wrocławiu

Przyznaliśmy również nagrody SUPER ERNEST:

LAUREACI:

1. Kategoria: najaktywniejszy klub/koło

Koło Międzyzakładowe przy GDDKiA w Białymstoku

2. Kategoria: najaktywniejszy klub/koło Seniora

Klub Seniora SITK w Kielcach

3. Najaktywniejszy oddział

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku

NOMINOWANI:

1. Kategoria: najaktywniejszy w dziedzinie drogownictwa

Robert Jakubiak - SITK RP Oddział w Krakowie

2. Kategoria: najaktywniejszy w dziedzinie kolejnictwa

Sergiusz Lisowski SITK RP Oddział w Krakowie


Śp. Ryszard Nikitiuk SITK Oddział w Słupsku

3. Kategoria: najaktywniejszy klub/koło

Krakowskie Koło Kolejarzy SITK RP Oddział w Krakowie

Zachodniopomorski Klub Miłośników Kolei ( ZKMK) SITK Oddział Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP O/Szczecin

Przyznano także cztery Medale im. Henryka Komorowskiego.

LAUREACI:


Anna Reszczyk SITK RP Oddział w Krakowie


Marek Motylewicz SITK RP Oddział w Białymstoku


Eugeniusz Pokrzepa, SITK RP Oddział w Kielcach


Wiesław Murawski, SITK RP Oddział we Wrocławiu

Wszystkim laureatom i nominowanym serdecznie gratulujemy!!!