Leszek Krawczyk


ur. 12.04.1947 r . w Tarnowie


Wykształcenie

– doktor nauk technicznych, Politechnika Wrocławska - 1977 r.
– mgr inż. Politechnika Wrocławska Wydz. Budownictwa Lądowego, specjalność : drogi i lotniska,
– Studium Podyplomowe Politechnika Warszawska, „Systemy informatyczne w budownictwie komunikacyjnym,” 1978 r.

 


Uprawnienia

- rzeczoznawca w zakresie lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych,
- uprawnienia kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno- inżynierskiej,
- uprawnienia projektanta w specjalności konstrukcyjno- inżynierskiej,
- uprawnienia na członka Rady Nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa,

 


Przebieg pracy zawodowej

1972 - 1977 r. Politechnika Wrocławska Zakład Technologii Budowy Dróg i Lotnisk :asystenta , starszy asystent, adiunkt.

1977 - 1981 r. Zakład Terenowy Centralnego Ośrodka Informatyki Drogownictwa we Wrocławiu , organizator i kierownik .

1979 – 1981 r. Główny Projektant systemów oceny stanu technicznego dróg wdrażanych w krajach RWPG, wielokrotnie występując i reprezentując Polskę, jako krajowy ekspert, w Komisji Transportu RWPG.

1982 – 1991 r. Rejon Budowy Dróg i Mostów w Oławie, Dyrektor.

1991 – 2003 r. Port Lotniczy Wrocław S.A. : Prezesa Zarządu oraz Dyrektor Portu , z-ca dyr. ds. utrzymania lotniska .

2003 – 2011 r. Port Lotniczy Łódź- Lublinek , Prezes Zarządu Spółki zarządzającej lotniskiem i Dyrektor Generalnego lotniska,

2011 - 2019 r .Port Lotniczy Olsztyn -Mazury, Prezes Zarządu Spółki zarządzającą lotniskiem oraz Dyrektor lotniska ,

 


Odznaczenia za działalność zawodową .

Srebrny Krzyż Zasługi – 1984 r

Zasłużony dla województwa wałbrzyskiego – 1988 r.

Złota Odznaka Przodujący Drogowiec – 1988 r.

Złoty Krzyż Zasługi – 2004 r.

Medal Zasłużony dla Transportu RP – 2006 r.

Medal za zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej – 2007r.

Medal Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego – 2013 r.

Medal Zasłużony dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego- 2015 r.

 


Działalność i funkcje w stowarzyszeniach

2002-2003 r. – organizator i Prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych

2001-2005 r. - współorganizator i Wiceprzewodniczący Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa

2000- 2006 r. - Wiceprezes Zarządu Oddziału SITK we Wrocławiu ,

2006- 2014 r. - Prezes Zarządu SITK we Wrocławiu

2010- 2014 r. - Wiceprezes Zarządu Krajowego SITK

2010-2012 r. oraz 2014-2016 r. – Przewodniczący Krajowej Sekcji Lotnictwa SITK

2022 r.-Prezes Zarządu SITK we Wrocławiu

2020 r..-Prezes Zarządu Wrocławskiej Rady Naukowo-Technicznej NOT
- Przedstawiciel SITK Oddz. Wrocław we Wrocławskiej Radzie FSNT NOT
- Przedstawiciel SITK Oddz. Wrocław w Dolnośląskiej Izbie Inżynierów Budownictwa;

Inicjowanie i współorganiz0wanie kilkunastu konferencji i sympozjów branży lotniczej

i drogowej o randze krajowej i międzynarodowej.

Autor kilkunastu branżowych publikacji i referatów w czasopismach krajowych

i zagranicznych.


Posiadane godności oraz ordery i oznaczenia za działalność w stowarzyszeniach

2010 r.- Członek Honorowy SITK RP
2017 r.- Honorowy Prezes Zarządu SITK Oddz. Wrocław
1992 r.-Srebrna Odznaka Honorowa SITK RP
2001 r.-Złota Odznaka Honorowa SITK RP
2005 r.-Złota Odznaka Honorowa z Diamentem RP
2007 r.- Statuetka inż. Ernesta Malinowskiego w dziedzinie transportu lotniczego
2011 r .-Srebrna Odznaka Honorowa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
2013r.- Złota odznaka NOT
2020 r.- Medal im. Henryka Komorowskiego