Jan FIRLIK

 

     Urodził się 2 października 1947 roku w Poznaniu.

     

Absolwent: Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ukończył w 1971 roku studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej uzyskując tytuł mgr inż. elektryk o specjalności aparaty elektryczne. W 1976 roku ukończył Studia Podyplomowe na Politechnice Poznańskiej „Tyrystorowe Układy Napędowe” a w 1998r ukończył Studia Podyplomowe na Politechnice Krakowskiej w zakresie „Zarządzanie rozwojem i eksploatacją w miejskiej komunikacji zbiorowej”. W 1990 roku ukończył Studium Pedagogiczne w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. W 1999 roku zdał przed komisją Ministerstwa Skarbu Państwa egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych i zarządów spółek. Posiada również „Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Krajowym Transporcie Drogowym Osób” uzyskany w 2002 roku.

Pracę zawodową rozpoczął w maju 1971r w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Pojazdów Szynowych w Poznaniu (obecnie Instytut Pojazdów Szynowych) gdzie zajmował się głównie badaniami pojazdów i ich podzespołów. Od czerwca 1983 roku podjął pracę w Miejskim Przedsiębiorstwie komunikacyjnym w Poznaniu, gdzie pracował na różnych stanowiskach kierowniczych a od roku 2000 po przekształceniu Zakładu Budżetowego w spółkę prawa handlowego „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.” – pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Przewozów Tramwajowych. Pracę na tym stanowisku kontynuował aż do końca roku 2013 do przejścia na emeryturę.

Ważniejsze funkcje w dodatkowej działalności społeczno-zawodowej: Radny Rady Miasta Poznania w latach 1990 do 1994. Od roku 2000 do chwili obecnej działacz Spółdzielni Mieszkaniowej Jeżyce w Poznaniu, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Rady Osiedla i przewodniczącego Rady Nadzorczej. W latach 2004 do 2014 przewodniczący komisji taboru tramwajowego Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Członek rady nadzorczej w ZUK Rokbus w Rokietnicy i w Modertrans Poznań.

Członek SITK RP od 1983 roku. Od 2014 roku Prezes Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. Przewodniczący Krajowej Sekcji Komunikacji Miejskiej SITK w kadencji 2014-2018; Członek Zarządu Krajowego SITK i Przewodniczący Komisji Statutowej. Za działalność w Stowarzyszeniu wyróżniony srebrną, złotą i złotą z diamentem odznaką honorową SITK RP. Członek Honorowy SITK.

Członek Rady Federacji NOT w Poznaniu od 2014 r. Wyróżniony Srebrną Odznaką Honorową NOT.

Posiadane inne odznaczenia: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej, Brązowa odznaka Honorowa „za zasługi dla oświaty”, odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” – nadana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolite Polskiej w 2001 roku, odznaka „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” – nadana przez Krajową Radę Spółdzielczą w 2003 roku, Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej – nadana przez Ministra Gospodarki w 2015 roku,