Kadencja 2022-2026

Przewodniczący: Grzegorz Dyrkacz - O/Kraków

Członkowie:

1. Grażyna Lendzion - O/Warszawa 
2. Janusz Andrzejewski - O/Łódź 
3. Tomasz Szczepaniak - O/Łódź
4. Krzysztof Dostatni - O/Poznań
5. Wojciech Tulibacki - O/Poznań 
6. Sławomir Lewandowski - O/Szczecin 
7. Oliwia Pietrzak - O/Szczecin 
8. Krystian Pietrzak - Szczecin 
9. Dariusz Domański - O/Łódź
10. Jan Aleksandrowicz - O/Kraków
11. Wiesław Starowicz - O/Kraków 

 

Sprawozdanie z wycieczki technicznej 27.04.2023r. 
Fot. 1
Fot. 2

Protokół nr 1