W dniach 20 - 21 marca 2024 r. we Wrocławiu odbył się VII Kongres Ekspertów Samochodowych

oraz Konferencja "Innowacyjne Technologie w Motoryzacji i Lotnictwie" zorganizowany przez

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP Oddział Wrocław
oraz Krajową Sekcję Lotniczą i Technik Kosmicznych SITK RP w Warszawie

 

Celem Konferencji było;

 

1.       Dokonanie analizy możliwości polskiej branży motoryzacyjnej i lotnictwa cywilnego, które pomogą sprostać wyzwaniom stawianym przez kraje o najwyższych standardach technologicznych i systemowych,

2.       Zapoznanie uczestników Konferencji z najnowszymi i perspektywicznymi rozwiązaniami nauki i techniki w motoryzacji i w lotnictwie cywilnym,

3.       Przedstawienie uczestnikom zainteresowanych rozwojem branży najlepszych wariantów pomocy w przygotowaniu programów rozwojowych, planowaniu i organizacji działań, doborze wyposażenia zaplecza technicznego oraz planowanych zmian legislacyjnych,

4.       Przedstawienie uczestnikom planów i działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju branż z ochroną środowiska,

5.       Przedstawienie uczestnikom wpływu czynników ekonomicznych na relacje koszt - zysk rozwijających się branż.

W dwudniowej Konferencji więziło udział łącznie z prelegentami  ok 400 osób