Kadencja 2018-2022

 

PRZEWODNICZĄCY:  Grzegorz Dyrkacz

 

Członkowie:

Jacek Chmielewski

Damian Iwanowicz

Roman Maksymiak

Grzegorz Dyrkacz

Janusz Andrzejewski

Dariusz Domański

Wojciech Tulibacki

Marek Filip

dr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz

dr inż. Oliwia Pietrzak

dr inż. Krystian Pietrzak

Wiesław Witek

Waldemar Lasek

Halina Rakowska

 

Kontakt: 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Zarząd Krajowy, Krajowa Sekcja Komunikacji Miejskiej

ul. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

e-mail: hanna.szary@sitkrp.org.pl ; tel. 506 116 966

 

Krajowa Sekcja Komunikacji Miejskiej (KSKM)  jest organem doradczym Zarządu Krajowego SITK.

Zadaniem KSKM jest prowadzenie działalności naukowo – technicznej i opiniodawczej,
w szczególności inicjowanie, rozpatrywanie, opracowywanie oraz upowszechnianie nowej techniki
w komunikacji miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem nowych rozwiązań. KSKM pomaga Zarządowi w pełnieniu funkcji zbiorowego eksperta.

KSKM swoje zadania realizuje poprzez:


1)  inicjowanie i planowanie realizacji rozwoju miejskiej infrastruktury transportowej oraz upowszechnianie wybranych rozwiązań z zakresu publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka podróży wewnątrz terenów miejskich i obszarów metropolitalnych,
2)  przygotowanie na życzenie Zarządu lub z własnej inicjatywy opracowań i opinii w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
3)  inspirowanie szkoleń oraz współpraca w ich organizowaniu,
4)  inicjowanie i współorganizowanie zjazdów, konferencji, seminariów, dyskusji, wystaw itp. działań,
5)  organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych o charakterze technicznym, współdziałanie dotyczące publicznego transportu zbiorowego, w zakresie uzgodnionym z Zarządem, z organami administracji państwowej i samorządowej, z wydawnictwami technicznymi i z ośrodkami naukowo – technicznymi o profilu technicznym i ekonomicznym.

 Sprawozdanie z działalności Krajowej Sekcji Komunikacji Miejskiej w 2016 r.

 Sprawozdanie z działalności Krajowej Sekcji Komunikacji Miejskiej w 2017 r.