logo
Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Komunikacji RP
ZARZĄD KRAJOWY

VI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA ITOT w TRANSPORCIE SZYNOWYM


SiTK_ITOT_2024_program_szczegółowy.pdf

KARTA-UCZESTNICTWA___IT_OT_2024.pdf

PAKIETY SPONSORSKIE_ IT_OT_2024_2.pdf

PARTICIPATION CARD_IT-OT_2024.pdf

SPONSOR PACKAGES_IT-OT_2024.pdf

Międzynarodowa współpraca Stowarzyszeń

ueeiv vdei

Czasopisma

transport-miejski-i-regionalny
drogownictwo
przeglad komunikacyjny

Członkowie wspierający SITK

1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'