V Edycja Konferencji Naukowo-Technicznej pn.: 

"Transport Intermodalny w integracji kolejowych systemów transportowych Ukrainy i UE"

InterModal2023 

Vth Scientific and Technical Conference 

"Intermodal transport in integration railway transport systems of Ukraina witch the UE" 

InterModal2023


Warszawa, 11-13 września 2023 r. 

Warszawski Dom Technika NOT w Warszawie 

ul. Czackiego 3/5 , 00-043 Warszawa

Sala A, III piętro