Transport Intermodalny w Integracji Systemów Transportowych Ukrainy z Unią Europejską

 INTERMODAL 2023 - zakończony!

Ponad 40  niezwykle  interesujących wystąpień, paneli, dyskusji  a także debata i prezentacja książki  „Biznes Prawo Ukrainy dla polskich inwestorów” wydanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP.


Wysoki poziom merytoryczny  i bardzo szeroki zakres tematyczny debaty: od wpływu obecnej i przyszłej sytuacji polityczno-gospodarczej na zmiany w transporcie intermodalnym po modele wyboru najlepszych rozwiązań projektowanych terminali.


Konferencja „Transport Intermodalny w Integracji Systemów Transportowych Ukrainy z UE”  zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITKRP) oraz Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej dobiegła końca 13 września. Partnerem Generalnym była Agencja Rozwoju Przemysłu.


Rosyjska agresja na Ukrainę i związane z tym zmiany kierunków i korytarzy dostaw stanowią dziś jeden z kluczowych problemów dotyczących rozwoju, ale także bezpieczeństwa państw naszego regionu.  Podczas konferencji Intermodal 2023. czołówka polskich naukowców, ekspertów i menadżerów  dyskutowała w jaki sposób wykorzystując i rozwijając transport intermodalny można przekierować strumień towarów z Ukrainy do UE  - w dodatku, w zgodzie z polityką zrównoważonego rozwoju. 


Konferencja rozpoczęła się  od panelu, moderowanego przez Romana Góralskiego dyrektora Wydawnictw SITK RP, prezentującego  książkę „Biznes prawo Ukrainy dla polskich inwestorów”. Książkę, opatrzoną wstępem ministra spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kuleby oraz prezesa PAIH Pawła Kurtasza wydało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP.  Znaczenie tej publikacji dla polskiego biznesu zainteresowanego odbudową Ukrainy podkreślali podczas panelu Alice Neffe, Dyrektor Biura d.s. Spraw Międzynarodowych Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Mikołaj Tauberg,  ekspert i  Menadżer d.s. Ukrainy - Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. 


Obydwoje zwracali też uwagę na planowane i wprowadzane w życie programy pomocowe dla polskich przedsiębiorców na Ukrainie oraz bardzo aktywne działania w tym obszarze Jadwigi Emilewicz, Wiceminister  Funduszy i Polityki Regionalnej.  Z kolei pomysłodawca, inicjator i współautor tej publikacji Yaroslav Romanchuk, Partner Zarządzający Kancelarii Eucon, opowiadał o koncepcji, założeniach i wizji książki – prawnego poradnika dla polskich inwestorów. Przedstawił też autorów tej publikacji – grupę ukraińskich prawników – oraz zapowiedział kolejne wydaniach książki wzbogacone o nowe działy.


Kluczowym punktem pierwszego dnia obrad - a być może całej konferencji - była debata „Transport Intermodalny w Integracji Systemów Transportowych Ukrainy z UE” moderowana przez Prezesa Zarządu Głównego SITKRP dr. Jacka Paś.  Wśród uczestników debaty znaleźli się prof.  Mirosław Antonowicz, Przewodniczący OSŻD, prof. dr. hab. Stefan Akira Jarecki - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania,  Sylwia Cieślak Wilk – Zastępca Dyrektora CUPT,  Yaroslav Romanchuk – Prezes Zarządu Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce, Jacek Rutkowski – Prezes Zarządu PKP Cargo S.A., Mirosław Skubiszyński - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. eksploatacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


Najcelniej  podsumował debatę Henryk Zielaskiewicz, Przewodniczący Krajowej Komisji Transportu Intermodalnego SITKRP.  Zwrócił uwagę  trzy najważniejsze wnioski z niej płynące:  po pierwsze, płynność przewozu potoków ładunków w transporcie kolejowym pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską można uzyskać najszybciej poprzez wykorzystywanie w jak największym stopniu przewozów intermodalnych i dążenie do ich rozwoju;  po drugie, system transportowy naszego kraju ma naturalne i techniczne warunki do tego by stać się ważną platformą logistycznego systemu europejskiego dla obecnych i przyszłych członków Unii Europejskiej;  po trzecie infrastruktura przeładunkowa kolejowych przejść granicznych Polski i Ukrainy ma duży potencjał lecz wymaga przeprowadzenia inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych:  powinny powstać tam nowoczesne terminale intermodalne i centra logistyczne.


Na dobrą sprawę można w tych punktach zamknąć podsumowanie całej Konferencji obfitującej w wiele arcyciekawych wystąpień i paneli o których będziemy pisać w kolejnych odsłonach naszej relacji.

Red.


Konferencja „Transport Intermodalny w Integracji Systemów Transportowych Ukrainy z UE  zorganizowało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK RP) oraz Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. Partnerem Generalnym była Agencja Rozwoju Przemysłu, Partnerem Merytorycznym Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce. Patronat Honorowy nad konferencją objęli m.in. Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Zwarycz, Minister Infrastruktury, Andrzej Adamczyk, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Pełna informacja o programie i uczestnikach konferencji pod linkiem: https://www.sitkrp.org.pl/konferencje-i-wydarzenia/v-edycja-konferencji-naukowo-technicznej-intermodal2023?department=Zarz%C4%85d%20Krajowy

Galeria zdjęć