Minister Infrastruktury zatwierdził listę zadań mostowych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W naborze ogłoszonym w 2023 roku łączna wysokość wsparcia dla 8 zadań mostowych realizowanych przez samorządy wyniosła 967 mln zł. Dofinansowanie zatwierdzone przez MI obejmuje 80 proc. kosztów realizacji zadań o całkowitej wartości ponad 1,2 mld zł. Dofinansowanie ze środków RFRD otrzymują zadania, dla których dokumentacja projektowa została opracowana przy wsparciu z Programu Mosty dla RegionówŁączna kwota dofinansowania wszystkich zadań mostowych zgłoszonych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w naborach przeprowadzonych w latach 2020-2023 to 1,35 mld zł. Na liście zadań mostowych znajduje się obecnie trzynaście inwestycji: osiem zgłoszonych w ramach tegorocznego naboru, cztery zadania w realizacji oraz jedno zakończone.


Zadania z naboru w 2023 r.

  • Most na rzece Wieprz
  • 3 mosty na Sanie
  • Most na Odrze
  • Most na Bugu
  • Most na Noteci
  • Most nad Kanałem Gliwickim i rzeką Kłodnicą


Zadania w realizacji

W wyniku naborów zadań do dofinansowania ze środków RDRD w latach 2021-2022 rządowe wsparcie uzyskały 4 zadania:

  • budowa nowego mostu na Sole, wraz z przebudową połączenia drogowego z drogą wojewódzką 948 i drogami powiatowymi 4480S i 1456S w Porąbce (powiat bielski) – wartość zadania 29 mln zł, kwota dofinansowania 23,2 mln zł, lata realizacji 2021-2024,
  • budowa mostu na rzece Kamiennej wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 744 k. Starachowic (województwo świętokrzyskie) – wartość zadania to 120 mln zł, kwota dofinansowania 96 mln zł, lata realizacji 2021-2024,
  • budowa mostu na rzece San wraz z nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów – Bełżec, wraz z rozbudową węzła drogowego w ciągu drogi krajowej nr 94 (województwo podkarpackie) – wartość zadania 196 mln zł, kwota dofinansowania 156,8 mln zł, lata realizacji 2023-2025,
  • budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w miejscowościach Łęg Przedmiejski i Teodorowo w województwie mazowieckim (powiat ostrołęcki) – wartość zadania 123 mln zł, kwota dofinansowania 98,4 mln zł, lata realizacji 2022-2026.

Zadanie zakończone

W 2020 roku wsparcie z RFRD uzyskała budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki. Wartość zadania zrealizowanego przez gminę Kruszwica w latach 2020-2021 wyniosła 10,4 mln zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków RFRD kwotą 8,3 mln zł.

Rządowe wsparcie na projekt i prace budowlane

Ministerstwo Infrastruktury odpowiada za organizację, przeprowadzenie naboru i weryfikację zadań dotyczących budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, tzw. zadań mostowych. Dofinansowanie ze środków RFRD może być przekazane wyłącznie na zadania mostowe, na które udzielono dofinansowania kosztów przygotowania inwestycji na podstawie programu Mosty dla Regionów. W ramach realizacji zadań mostowych dofinansowywane są zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dojazdu do mostu. Ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg możliwe jest dofinansowanie zadania mostowego w wysokości 80 proc. kosztów realizacji tego zadania.

Celem programu Mosty dla Regionów jest wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz opracowania dokumentacji projektowej dla przepraw mostowych. Za realizację Programu odpowiada minister właściwy do spraw rozwoju. Obecnie w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej procedowanych jest kolejnych 11 wniosków o wsparcie na przygotowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji samorządowych.

Gov.pl, ew