6 maja 2024 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie została podpisana umowa na studium wykonalności, przygotowanie raportów o oddziaływaniu na środowisko oraz na odkład urobku, a także opracowań pomocniczych dla budowy nowego, wschodniego toru podejściowego do portu w Świnoujściu, która będzie realizowana dzięki środkom europejskim z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027. W wydarzeniu wziął udział wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.


– To ważny dzień dla rozwoju regionu Pomorza Zachodniego. Podpisana dziś umowa to kolejny krok na drodze do wybudowania nowego toru podejściowego do portu w Świnoujściu, który pozwoli na obsługę największych statków, jakie mogą wpływać na Bałtyk – powiedział wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Wykonawcą studium wyłonionym w przetargu jest konsorcjum firm „PROJMORS” Biuro Projektów Budownictwa Morskiego z Gdańska (lider konsorcjum) i EKO-KONSULT Sp. z o.o. z Gdańska. Oprócz studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla inwestycji umowa obejmuje również m.in. wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i obszary NATURA 2000 (na potrzeby uzyskania przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tego przedsięwzięcia, wydawanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska), pobranie i zbadanie próbek urobku pochodzącego z dna trasy nowego toru oraz wykonanie raportu na jego odkład do morza, a także wariantowej koncepcji gospodarowania urobkiem pogłębiarskim. Termin wykonania umowy to 32 miesiące od dnia jej podpisania. Kwota przeznaczona na realizację wynosi blisko 9,8 mln zł.

Budowa wschodniego toru podejściowego do nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu

Budowa wschodniego toru podejściowego do nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu obejmie odcinek o długości ok. 70 km, szerokości od 250 do 530 m szerokości i głębokości technicznej 17 m. Maksymalne parametry statków, które będą mogły korzystać z nowego toru to: długość do ok. 400 m, szerokość do 60 m i zanurzenie do 15 m. Nowe podejście zostanie poprowadzone na wschód od wejścia do portu w Świnoujściu i będzie przebiegać po wodach polskiego morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Obszar, w którym będzie się mieścił tor, to korytarz wyznaczony dla tras żeglugowych, zawarty w Planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów i uzgodnionym transgranicznie. Szacowana ilość urobku do wydobycia podczas prac pogłębiarskich to ok. 150 mln metrów sześciennych. Czas realizacji robót budowlanych przypada lata 2027-2029. Wartość całego zadania pn. Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu to ok. 7,3 mld zł, a kwota dofinansowania UE wynosi ponad 2,8 mld zł. Zadanie jest jednym z elementów programu wieloletniego pn. Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029.

Gov.pl