Kadencja 2022-2026

Przewodniczący: Leszek Suchecki

Członkowie: 

1. Jan Taborski - O/Katowice 
2. Eugeniusz Pokrzepa - O/Kielce 
3. Elżbieta Krawczyk - O/Kielce 
4. Józefa Sobczyńska-Stefańska - O/Kielce 
5. Waldemar Fabirkiewicz - O/Radom 
6. Stanisław Janiak - O/Poznań 
7. Roman Lewandowski - O/Bydgoszcz 
8. Hanna Kwiatkowska - O/ Warszawa 
9. Tadeusz Kanas - O/Koszalin 

Regulamin