Kadencja 2018-2022

 

Przewodniczący: Stefan Sarna

Wiceprzewodniczący: Mieczysław Reksnis

Sekretarz: Aleksandra Faron

Członkowie:

Bohdan Sabela 

Waldemar Lasek

 

 

Kontakt:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Zarząd Krajowy, Krajowa Sekcja Przestrzennych Zagadnień Komunikacyjnych

ul. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

e-mail: zarzad@sitkrp.org.pl

tel: (22) 827 02 59