Święto Lotnictwa Polskiego, obchodzone corocznie 28 sierpnia, ustanowione decyzją Ministra Obrony Narodowej z 1993 roku, to wspólne święto lotnictwa cywilnego, wojskowego oraz przemysłu lotniczego. Zostało ono ustanowione w rocznicę zwycięstwa kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge w 1932.Jest to dzień, w którym celebrujemy bogate tradycje polskiego lotnictwa i czcimy pamięć lotników oddelegowanych do NIEBIAŃSKIEJ ESKADRY.


Corocznym zwyczajem, obecny Prezes Honorowy SSLW-RP Oddział Mazowiecki, gen. bryg. pil. Roman Harmoza wraz z gen. broni pil. Lechem Majewskim, objęli koordynacją obchody Święta Lotnictwa w Warszawie, z udziałem: Stowarzyszenia Lotników Polskich, Stowarzyszenia "Promocja77", Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, dopraszając delegacje: Związku Spadochroniarzy Polskich (z Pocztem Sztandarowym), Aeroklubu Polskiego, Lotniczej Akademii Wojskowej, Krajowej Sekcji Lotniczej i Technik Kosmicznych SITK RP. Uroczystość zwyczajowo rozpoczęliśmy na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach Przed godz. 7.45 indywidualnie składaliśmy wiązanki i zapaliliśmy znicze na grobach kolegów i znanych lotników. O godz. 8.00  uroczystość otworzył Gen. Roman Harmoza Przemówienie wygłosił Gen.Lech Majewski prezentując zasługi i  chwałę Sił Powietrznych oraz V-ce Przewodniczący KSLITK Inż. Grzegorz Brychczyński, prezentując zasługi i chwałę Lotnictwa Cywilnego.Pod Pomnikiem "Chwała Lotnikom Polskim" w asyście Pocztów Sztandarowych złożyliśmy wiązanki. Po wysłuchaniu "Marsza Lotników", o godz. 9.00, przemieściliśmy się do  "poczęcia serca lotniczej Polski" na Pole Mokotowskie pod Pomnik Wszystkich Lotników Poległych w Latach 1939-1945 w II Wojnie Światowej.


W  hołdzie Poległym, w asyście Pocztów Sztandarowych złożyliśmy wiązanki, zapaliliśmy znicze. O  godz.12.30 zaproszeni przez Dowódcę I Bazy Lotnictwa Transportowego gen. bryg. pil Pawła Bigosa, na Placu Alarmowym I Bazy uczestniczyliśmy w Uroczystym Apelu z okazji Święta Lotnictwa.