Kadencja 2022-2026

Przewodniczący: Leszek Suchecki