O propozycje prezentacji na konferencji prosimy do 20 maja 2024 r.