dr inż. Wawrzyniec Wychowanski


urodził się 22 sierpnia 1983 r. w Sandomierzu

 

Wykształcenie:

2019

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, uzyskanie tytułu doktora nauk technicznych w dziedzinie nauki inżynieryjno-techniczne w dyscyplinie Inżynieria
Lądowa i Transport, obrona rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Niezależny inercyjny układ pomiaru zmian prędkości jako pętla sprzężenia zwrotnego w sterowaniu pociągiem”.

 

Rozprawa doktorska wraz z jej publiczną obroną została wyróżniona decyzją
Rady Wydziały Transportu Politechniki Warszawskiej.

 

2011

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, kierunek Transport, specjalność sterowanie ruchem w transporcie, obrona pracy magisterskiej na temat: „Ergonomiczne aspekty oddziaływania zobrazowania monitorowego  na operatora systemów sterowania ruchem kolejowym”, studia jednolite magisterskie

 

2004-2009

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, kierunek Transport, specjalność sterowanie ruchem w transporcie, jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym (absolutorium);

 

2003-2004

Policealne Studium Geodezyjne w Warszawie;

 

1998-2003

LX LO im. Wojciecha Górskiego w Warszawie.

 

Doświadczenie zawodowe:

15-09-2021 – obecnie                    Rada Nadzorcza Wydawnictwa SITK-RP Sp. z o.o. – członek RN

12-10-2020 – obecnie                    Rada Przedsiębiorców przy SITK- RP – Wiceprzewodniczący Rady

01-10-2020 – obecnie                    Biuro Projektów Metroprojekt Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu

01-07-2020 – obecnie                    Rail-Mil Computers Sp. z o.o. – dyrektor sprzedaży oprogramowania

01-08-2019 – obecnie                    Rail-Mil Computers Sp. z o.o. – dyrektor ds. realizacji projektów;

01-01-2018 – obecnie                    Rail-Mil Computers Sp. z o.o. – specjalista ds. bezpieczeństwa systemu;

01-02-2017 – obecnie                    Rail-Mil Sp. z o.o. – specjalista ds. systemów kolejowych;

01-09-2014 – 31-01-2017              „JaSoft” Automatyka Przemysłowa – projektant srk;

03.01.2013 – 31-08-2014               „AR-go” Badania Naukowe Systemy Przemysłowe i Budowlane – projektant srk;

01.10.2010 – 31.02.2010               Polon Systems Jan  – technik elektronik

02.07.2007 – 20.07.2007                Praktyka specjalistyczna w Metro Warszawskie Sp. z o.o., dział Służby Linii obecnie dział Automatyki i Łączności (PLA);

 

Działalność w ramach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP:

Działalność w SITK-RP – Członek o/Warszawa – data rozpoczęcia działalności 2020-01-20, nr ID: 31827

Członek Rady Przedsiębiorców przy ZK, sekretarz Rady – data rozpoczęcia działalności 2020-10-12;

Odznaczony złotą z diamentem odznaką honorową SITK-RP Nr ID 536/2021 w dniu 2021-09-13

Uczestnik licznych konferencji naukowo – technicznych organizowanych przez SITK-RP;

 

Prezentacja referatów z zakresów zastosowania innowacyjnych rozwiązań w systemach sterowania ruchem kolejowym na Konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenia

 

Wybrane publikacje:

Sitek I., Tomczuk P., Wychowański W., Ergonomiczne aspekty oddziaływania zobrazowania monitorowego na operatora systemów sterowania ruchem kolejowym, Technika Transportu Szynowego TTS 9/2012, nr 303, str. 2901-2910, Zakopane 2012;

 

Sitek I., Tomczuk P., Wychowański W., Analiza fotometryczna w ocenie jakości ergonomicznej zobrazowania monitorowego systemów sterowania ruchem kolejowym, Inteligentne Systemy w Transporcie, z.95, str. 433-442, Warszawa 2013

 

Jacyna M., Kukulski J., Gołębiowski P., Jasiński S., Wychowański W., 2018, Technical-organizational and legal conditions related to the power supply of a railway vehicle equipped with automatic train control system. Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 25, no. 4, pp. 533-546.

 

Kukulski J., Gołębiowski P., Pyza D., Jachimowski R., Wychowański W., Wybrane aspekty doboru danych przesyłanych na pojazd w systemach automatycznego prowadzenia pojazdu szynowego, XXIII Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe 2018, 22-25 Maja 2018 Katowice, Chorzów, Szczyrk

 

Wontorski P., Wychowański W., Sobótka P., Die Entwicklung des Warschauer Metro CBTC Systems (ang. Development of the Warsaw Metro CBTC system), SIGNAL + DRAHT (113) 9/2021, DVV Media Group GmbH, Heidenkampsweg 73-79, D-20097 Hamburg

 

Wybrane referaty konferencyjne:

Sitek I., Tomczuk P., Wychowański W., Ergonomiczne aspekty oddziaływania zobrazowania monitorowego na operatora systemów sterowania ruchem kolejowym, Technika Transportu Szynowego TTS 9/2012, nr 303, str. 2901-2910, Zakopane 2012;

 

Sitek I., Tomczuk P., Wychowański W., Analiza fotometryczna w ocenie jakości ergonomicznej zobrazowania monitorowego systemów sterowania ruchem kolejowym, Inteligentne Systemy w Transporcie, z.95, str. 433-442, Warszawa 2013

 

Umiejętności:

Języki obce

język angielski – na poziomie  zaawansowanym;

język niemiecki – na poziomie średnio zaawansowanym;

język rosyjski – na poziomie podstawowym;

 

Uprawnienia elektryczne SEP w zakresie eksploatacji, pomiarów oraz dozoru.

 

Zainteresowania:

turystyka, narciarstwo, koszykówka, kolarstwo, muzyka, malarstwo