Seminaria - cykliczne spotkania sekretarzy i księgowych wszystkich oddziałów SITK RP.