Aktualności

 

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Zarząd Krajowy
organizuje w dniu 25 czerwca 2014 roku seminarium szkoleniowe: 

„Wpływ automatyzacji pomiarów zestawów kołowych na obniżenie kosztów utrzymania pojazdów szynowych",
które odbędzie się w PKP Intercity w Warszawie (Olszynka Grochowska), ul. Chłopickiego 53,
Hala całopociągowa (niebieska), Ip. w godzinach 11.00 – 15.00.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie (.doc)

Karta uczestnictwa (.doc)

W dniach 9 i 10 maja 2014 r. w Ostrowie Wielkopolskim odbył się XXXI Zwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.  Zjazd posumował działalność Stowarzyszenia i  Zarządu Krajowego w kadencji 2010 – 2014 oraz dokonał  wyboru nowych władz Stowarzyszenia na kadencję 2014 – 2018.

Zarząd Krajowy SITK na posiedzeniu w dniu 18 marca br. ustalił nominacje
do nagrody Ernest za wyróżniającą działalność na rzecz SITK i transportu w 2013 roku, w sześciu kategoriach:

 

Szanowni Państwo,

Termin przyjmowania zgłoszeń na seminarium został przedłużony do piątku, 21 marca.

Do pobrania: karta zgłoszenia

_________________________________________________________________________________________

Praktyka pracy Komisji Wypadkowych na kolejach w kontekście
aktualnego stanu prawnego i doświadczeń”

Dom Technika NOT w Warszawie (www.wdtnot.pl)
ul.T. Czackiego 3/5, sala „B”, III piętro, w godzinach 10.00 – 15.00

26 marca 2014

W ramach seminarium omawiane będą między innymi zagadnienia:

  • Rola Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych jako nadzorującego postępowania prowadzone przez komisje kolejowe
  • Tryb pracy komisji kolejowych
  • Sposób prowadzenia postępowania przez komisję kolejową: na etapie oględzin na miejscu zdarzenia, posiedzenia komisji i sporządzanie protokołów, analiza materiałów z przeprowadzonego postępowania i sporządzenie protokołów ustaleń końcowych, realizacja wniosków i zaleceń komisji kolejowej i Komisji Państwowej

ceruicik
logo sitk

Instytut Kolejnictwa

ul. Generała Józefa Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa

 

Szanowni Państwo,

Pod poniższym linkiem
znajdą Państwo zdjęcia z seminarium "Nowa Transeuropejska Sieć Transportowa (TEN-T) dla gospodarki i społeczeństwa", które odbyło się 25 lutego w Instytucie Kolejnictwa w Warszawie, mogą Państwo obejrzeć na naszej stronie WWW, pod tym linkiem: http://www.sitk.org/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=33:galeria-ten-t-seminarium-25-02-2014&Itemid=132

Autorami zdjęć są Pani Karolina Wiśniewska i Pan Witold Olpiński z Instytutu Kolejnictwa.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Zarząd Krajowy organizuje w dniu 26 marca 2014 roku seminarium szkoleniowe:

 

Praktyka pracy Komisji Wypadkowych na kolejach w kontekście
aktualnego stanu prawnego i doświadczeń”

Dom Technika NOT w Warszawie (www.wdtnot.pl)
ul.T. Czackiego 3/5, sala „B”, III piętro, w godzinach 10.00 – 15.00


W ramach seminarium omawiane będą między innymi zagadnienia:

  • Rola Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych jako nadzorującego postępowania prowadzone przez komisje kolejowe
  • Tryb pracy komisji kolejowych
  • Sposób prowadzenia postępowania przez komisję kolejową: na etapie oględzin na miejscu zdarzenia, posiedzenia komisji i sporządzanie protokołów, analiza materiałów z przeprowadzonego postępowania i sporządzenie protokołów ustaleń końcowych, realizacja wniosków i zaleceń komisji kolejowej i Komisji Państwowej

 

ceruicik
logo sitk

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP i UIC przy współpracy z CER, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Komisją Europejską zorganizowało seminarium, którego tematem było znaczenie nowych regulacji dot. rozwoju sieci TEN-T oraz zasad finansowania ich rozwoju. Nowe rozporządzenia unijne 1315/2003 i 1316/2013 opublikowane 11 grudnia 2013 r. określają kierunki rozwoju sieci TEN-T dla wszystkichrodzajów transportu. Zgodnie z Białą Księgą Komisji Europejskiej z 2011 r. szczególna rola na mapie transportowej Europy przypada kolejom dużych prędkości. Do 2030 r. długość linii dużych prędkości w Europie zostanie potrojona.

Seminarium otworzył Wicemarszałek Sejmu RP Cezary Grabarczyk, były Minister Infrastruktury, który rozpoczął prace nad przygotowaniem budowy linii dużych prędkości w Polsce oraz jej połączeniem z Berlinem i Pragą. Był także jednym z największych zwolenników nowego kształtu sieci TEN-T. Propozycje inwestycji w sieć kolejową do 2020 r. w Polsce omówił Zbigniew Klepacki - Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju. LiborLochman - Dyrektor wykonawczy CER przedstawił w swoim wystąpieniu problemy i bariery oraz możliwości rozwoju przewozów pasażerskich w Europie. Paweł Stelmaszczyk - Przedstawiciel Komisji Europejskiej omówił kierunki europejskiej polityki transportowej w świetle Białej Księgi z 2011 r. i nowe podejście korytarzowe na rzecz rozwoju TEN-T. Pierwszą sesję seminarium podsumowali Iñaki Barrón - Dyrektor Departamentu Pasażerskiego i Dużych Prędkości UIC i Michel Leboeuf - Przewodniczący Komitetu Intercity & High Speed UIC. Iñaki Barrón opisał rozwój systemów kolei dużych prędkości w Europie i na świecie, a Michel Leboeuf podsumował dorobek i zamierzenia UIC w zakresie rozwoju przewozów pasażerskich, zwłaszcza kolejami dużych prędkości.

ceruicik
logo sitk

Instytut Kolejnictwa

ul. Generała Józefa Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa

Organizator:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Współpraca:
Wspólnota Kolei Europejskich (CER)

Międzynarodowy Związek Kolei (UIC), Instytut Kolejnictwa (IK), Construction Club
Patronat honorowy:
Zbigniew Klepacki – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Cezary Grabarczyk – Wicemarszałek Sejmu RP
Patronat:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
                   

Wszystkie prezentacje zamieszczono zgodnie z kolejnością w jakiej wystąpili prelegenci:

logo sitkceruicik

25 lutego 2014 roku

Instytut Kolejnictwa
ul. Generała Józefa Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa

BEZPŁATNE, JEDNODNIOWE SEMINARIUM Z UDZIAŁEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU, PRZEDSTAWICIELI KOMISJI EUROPEJSKIEJ I INSTYTUCJI DECYZYJNYCH DLA BRANŻY TRANSPORTOWEJ

Organizator:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Współpraca:
Wspólnota Kolei Europejskich (CER)

Międzynarodowy Związek Kolei (UIC), Instytut Kolejnictwa (IK), Construction Club
Patronat honorowy:
Zbigniew Klepacki – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Cezary Grabarczyk – Wicemarszałek Sejmu RP
Patronat:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

___________
Do pobrania:

WNIOSKI *
Z KONFERENCJI

LVI TECHNICZNE DNI DROGOWE

objętej patronatem
Zbigniewa Rynasiewicza Sekretarza Stanu w MTBiGM
oraz
Lecha Witeckiego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

13 - 15  listopada 2013 r.
Centrum Konferencyjne Falenty w Raszynie k/Warszawy, Al. Hrabska 4a (www.falenty.com.pl)

Patronat medialny: Drogownictwo, Transport Miejski i Regionalny

  1. Wszystkie strony drogowego procesu inwestycyjnego w projektach realizowanych w perspektywie unijnej 2008-2013 są świadome zarówno sukcesów jak i porażek we wspólnej realizacji programu budowy polskich autostrad. Jednocześnie każda z nich, będąc bogatsza o doświadczenia minionych lat, deklaruje chęć dialogu i wspólnego udoskonalania przepisów, procedur, dokumentów oraz metod komunikacji, kształtujących wzajemne relacje. Wypracowanie nowych, lepszych form w tym zakresie wszystkie strony uznały za jeden z koniecznych warunków powodzenia projektów drogowych w przyszłej perspektywie. Dialog pomiędzy głównymi inwestorami a przedstawicielami firm wykonawczych, projektowych i konsultingowych, mający doprowadzić do tych pozytywnych zmian został już rozpoczęty i należy go intensywnie kontynuować.

24 listopada 2013 r. został pobity rekord prędkości na polskich torach. Poprzedni, ustanowiony w 1994 r. wynosił 250,1 km/h. Do testów użyto wtedy dwóch wagonów pociągu ETR460 będącego III generacją pociągów Pendolino. Nowy rekord został ustanowiony podczas testów przez pełny zestaw pociągowy serii ED250 (polskie oznaczenie), który jest czwartą generacją rodziny pociągów Pednolino.