W dniach 11 i 12 października 2023 r. na zaproszenie Zarządu Oddziału SITK RP w Warszawie odbyło się kolejne, po Krakowie i Białymstoku, cykliczne spotkanie Przedstawicieli różnych Oddziałów SITK z Polski. Celem spotkania była wymiana doświadczeń, integracja Przedstawicieli i wzajemne przedstawienie dokonań lub/i pomysłów oraz omówienie potencjalnych problemów wraz ze sposobami ich rozwiązań


Spotkanie odbyło się w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Hotel Boss w Warszawie Miedzeszynie i upłynęło w bardzo serdecznej, koleżeńskiej atmosferze. Uczestnikami byli Przedstawiciele 10 z 28 Oddziałów reprezentując ok. 60% członków oraz Prezes Zarządu Krajowego.Po słowie wprowadzającym Prezesa Zarządu Krajowego kolegi Jacka Paś oraz prezentacji kolegi Ireneusza Jasińskiego – Prezesa Oddziału w Warszawie, kolejno koleżanki i koledzy z poszczególnych Oddziałów zaprezentowali w swoich wystąpieniach ważkie sprawy swoich jednostek.
Luźna formuła oraz toczące się dyskusje po każdym wystąpieniu uzupełniały wymianę wzajemnych doświadczeń.

Drugiego dnia, w końcowej części spotkania, koleżanka Józefa Majerczak – Przewodnicząca Rady Krajowej wraz z gospodarzem dokonali podsumowania obrad, ze wskazaniem m.in. na potrzebę intensyfikacji działań w kierunku pozyskiwania członków młodego pokolenia.

Dodatkową atrakcją dla 28 osób uczestniczących w spotkaniu, była wspólna kolacja z uczestnikami IV Spotkań Diagnostyki Infrastruktury Szynowej połączona z występami Zespołu Omen Band.
Dla chętnych, w godzinach porannych w dniu 12.10.2023 r., była możliwość uczestniczenia w pokazach pojazdów i urządzeń pomiarowych do szeroko rozumianej diagnostyki torów i rozjazdów na stacji kolejowej w Otwocku.
Kolejne spotkanie, za ok. rok, planowane jest w Szczecinie lub Poznaniu.