Tleń, 24-26 czerwca 2013 roku


Jest to trzecia konferencja  poświęcona problematyce letniego utrzymania dróg. Brak standardów użytkowania dróg, które wynikają z Ustawy Prawo budowlane, utrudnia pracę administracji drogowej. W momencie wejścia w życie standardów użytkowania dróg, na zarządców dróg spadnie wielka odpowiedzialność.

Zarządca drogi powinien zagwarantować jednakowy poziom utrzymania przewidziany dla danej kategorii drogi. Letnie utrzymanie ma duży wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, trwałość nawierzchni, i komfort jazdy.


„Nowoczesne porty lotnicze. Infrastruktura lotniskowa i okołolotniskowa”

Wrocław, 27-28 czerwca 2013 roku


Organizatorzy:

  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
    – Krajowa Sekcja Lotnicza
  • Związek Regionalnych Portów Lotniczych

Cel:
zapoznanie uczestników z nowymi technologiami i trendami w tworzeniu infrastruktury lotniskowej oraz przykładami budowy logistycznych stref okołolotniskowych wraz  z czynnikami wpływającymi
na ich powstawanie.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Zarząd Krajowy organizuje w dniu 11 kwietnia 2013 roku seminarium szkoleniowe:

Praktyka pracy Komisji Wypadkowych na kolejach w kontekście aktualnego
stanu prawnego i doświadczeń”

Dom Technika NOT w Warszawie, ul.T. Czackiego 3/5, sala „B”, III piętro,
w godzinach 10.00 – 15.00.