Aktualności

Innowacyjne technologie w sterowaniu ruchem kolejowym i łączności w kolejnictwie polskim

 Konferencja naukowo -techniczna organizowana przez SITK RP Oddział w Kielcach

5-7 października 2016 r., Grand Hotel w  Kielcach

www.kielce.sitkrp.org.pl , www.sitkkielce.idsl.pl

VIII SEMINARIUM TECHNICZNE

 

"Aktualne zagadnienia 

Budownictwa komunikacyjnego"

17 - 19.02.2016 r. Białowieża

 Program

Informacja

Zdjęcia

SITK RP oraz VDEI podpisały mowę o współpracy 

W dniu 25 września 2015 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji (SITK) i  Związku  Niemieckich Inżynierów Kolejowych (VDEI).

W spotkaniu uczestniczyli:

 ze strony SITK:

prof. Dr hab. Inż. Janusz Dyduch – Prezes SITK

mgr inż. Waldemar Fabirkiewicz – Sekretarz Generalny SITK

mgr inż. Tadeusz Kaczmarek – Reprezentant  SITK w UEEIV

ze strony VDEI:

mgr inż. Manfred Kehr – Wiceprezydent VDEI

mgr inż. Tobias Barthel – Skarbnik VDEI

 

 Konkurs im. Profesora Czesława Jaworskiego na najlepsze rozwiązania w technologii i produkcji urządzeń dla potrzeb trakcji elektrycznej jest organizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP co dwa lata podczas Targów TRAKO. Konkurs jest rozstrzygany w  dwóch kategoriach:  POJAZDY oraz INFRASTRUKTURA.