Przewodniczacy: 

 

Członkowie:

Czesław Jarosz

 

Kontakt: 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Zarząd Krajowy, Krajowa Sekcja Lotnicza

ul.Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel. 506 116 966

 

Krajowa Sekcja Lotnicza (KSL) jest organem doradczym Zarządu Krajowego SITK.

 

Zadaniem KSL jest prowadzenie działalności naukowo-technicznej i opiniodawczej w zakresie komunikacji lotniczej. W szczególności do zadań KSL należy:


1) inicjowanie i udział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów programów dokształcania inżynierów i techników,
2) organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, itp., stanowiących element dokształcania czynnej zawodowo kadry technicznej,
3) organizowanie wyjazdów technicznych, szkoleniowych oraz integracyjno-turystycznych,
4) przygotowanie programów oraz inicjowanie szkoleń i stażów dla inżynierów, umożliwiających uzyskanie uprawnień branżowych.

KSL wspomaga Zarząd Krajowy i zarządy oddziałów  wypełnianiu funkcji zbiorowego eksperta
i w kreowaniu efektywnego lobbingu środowiska na rzecz lotnictwa cywilnego.
KSL pełni w stowarzyszeniu funkcję wiodącą w zakresie lotnictwa cywilnego i współpracuje
z odpowiednimi kołami i sekcjami lotniczymi w oddziałach na zasadzie partnerstwa.

KSL realizuje swoje zadania poprzez:
1) współdziałanie z organami administracji państwowej i gospodarczej, samorządem zawodowym inżynierów, z wydawnictwami technicznymi, ośrodkami naukowo-technicznymi oraz innymi organizacjami o charakterze technicznym i ekonomicznym, w zakresie uzgodnionym z Zarządem Krajowym ,
2) przygotowanie na wniosek Zarządu Krajowego  lub z własnej inicjatywy, opracowań
i opinii w zakresie lotnictwa cywilnego,
3) inicjowanie działań i upowszechnianie wybranej problematyki z zakresu postępu technicznego
w lotnictwie cywilnym,
4) inspirowanie szkoleń oraz współpracę w ich organizowaniu i prowadzeniu,

Krajowa Sekcja Lotnicza zorganizowała z Zarządem Krajowym i Związkiem Regionalnym Portów Lotniczych III Szczyt Lotniczy 2013 „Nowoczesne porty lotnicze. Infrastruktura lotniskowa i około lotniskowa”, który odbył się w dniach 27-28 czerwca 2013 roku we Wrocławiu.
W konferencji (odbywa się cyklicznie) wzięło udział 114 osób, w tym z tytułami naukowymi 16 (profesorskimi 9, w tym dwóch z USA). Przedstawiono 29 referatów i prezentacji. Wśród gości zaproszonych byli: wicewojewoda dolnośląski –  dr inż.Ewa Mańkowska, prorektor Politechniki Wrocławskiej ds. rozwoju – prof. dr hab. inż. Cezary Madryas, poseł na Sejm RP, przewodniczący stałej podkomisji ds. transportu lotniczego i gospodarki morskiej w Komisji Infrastruktury –  Bartłomiej Bodio. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili organizację konferencji. W skali 5 stopniowej: wybór miejsca 5, dostępność informacji 4, spełnienie oczekiwań 5. Ogólna ocena bardzo pozytywna pod względem doboru prelegentów, tematów, organizacji i atmosfery. relacja z konferencji

 

Z dniem 7 stycznia 2016 r. w związku z podjęciem nowych obowiązkow Pan Leszek Krawczyk zrezygnował z funkcji Przewodniczącego Krajowej  Sekcji Lotniczej SITK RP.

 

 Sprawozdanie z działalności Sekcji w 2015 r.