V Konferencja naukowo - techniczna pt.: 

"IT & OT w Transporcie Szynowym" 

Warszawski Dom Technika NOT w Warszawie

ul. Czackiego 3/5  Sala A III p. 

10 -12 października 2022 r. 

komunikat 

karta uczestnictwa

pakiet sponsorski 

Vth Scientific and Technical Conference 

IT & OT 

in Rail Transport 

announcement

participation registration card

partner-packages  

Wręczenie Nominacji na Przewodniczego

Krajowej Komisji Rzeczoznawstwa SITK RP w kadencji 2022 – 2026 , Panu Leszkowi Sucheckiemu członkowi SITK RP oraz podziękowanie za pełnienie tej funkcji w kadencji 2018 -2022

 

Wręczenie Nominacji na Przewodniczego

Krajowego Klubu Seniora  SITK RP w kadencji 2022 – 2026 , Panu Leszkowi Sucheckiemu członkowi SITK RP oraz podziękowanie za pełnienie tej funkcji w kadencji 2018 -2022

 

Wręczenie Nominacji na Przewodniczego

Krajowego Komitetu Nauki  SITK RP w kadencji 2022 – 2026 , Panu prof. dr hab. inż. Andrzejowi Szaracie Dziekanowi Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej  oraz podziękowanie za pełnienie  funkcji Przewodniczącego Krajowego Komitetu Kolei Dużych Prędkości w kadencji 2018 -2022

 

Wręczenie Podziękowania Panu Ireneuszowi Merchel Prezesowi Zarządu PKP Polskie linie Kolejowe S.A. za pełnienie funkcji Przewodniczącego Krajowej Sekcji Kolejowej w kadencji 2018-2022.


Wręczenie Nominacji na Przewodniczego

Krajowej Sekcji  Kolejowej  SITK RP w kadencji 2022 – 2026 , Arnoldowi Bresch Członkowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  oraz podziękowanie za pełnienie  tej  funkcji w kadencji 2018 -2022

 

Wręczenie Nominacji na Przewodniczego

Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu SITK RP  w kadencji 2022 – 2026 , Mariuszowi Szałkowskiemu  , Wiceprezesowi SITK RP.

 

Wręczenie Nominacji na Przewodniczego

Krajowej Komisji Transportu Intermodalnego SITK RP  w kadencji 2022 – 2026 , Henrykowi Zielaskiewiczowi  , Członkowi SITK RP.

 

Wręczenie Nominacji na Przewodniczego

Krajowej Sekcji Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Morskiej SITK RP  w kadencji 2022 – 2026 , dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciechowi Ślączka , prof. nadzw. AM , Rektorowi Akademii Morskiej w Szczecinie.

 

Wręczenie Nominacji na Przewodniczego

Krajowego Komitetu Kolei Dużych Prędkości SITK RP  w kadencji 2022 – 2026 , prof. dr hab. inż. Januszowi Dyduchowi , Prezesowi Honorowemu SITK RP.

 

Wręczenie Nominacji na Przewodniczego

Krajowej Komisji Wyróżnień  SITK RP w kadencji 2022 – 2026 , Janowi Firlikowi Zastępcy Sekretarza Generalnego SITK RP , Prezesowi Oddziału SITK RP w Poznaniu.

Galeria

 

Nasze czasopisma

 

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom nauki, techniki i inżynierii drogowej. Prezentuje najnowsze osiągnięcia w projektowaniu, budowie i utrzymaniu dróg, nawierzchni lotniskowych oraz obiektów mostowych, z wykorzystaniem technik informatycznych, jak również w planowaniu i budowie autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Autorami artykułów są osoby z uczelni technicznych i instytutów badawczych, przedsiębiorstw wykonawczych, biur projektowych oraz organizacji drogowych różnych szczebli. 

 

 „Przegląd Komunikacyjny”  publikuje artykuły związane z szeroko rozumianym transportem oraz infrastrukturą transportu. Obejmuje to zagadnienia techniczne, ekonomiczne i prawne. Akceptowane są także materiały związane z geografią, historią i socjologią transportu.

 

Transport Miejski i Regionalny jest miesięcznikiem kompleksowo poruszającym problemy transportowe w miastach różnej wielkości. Przedstawia i upowszechnia najnowsze poglądy specjalistów oraz krajowe i zagraniczne rozwiązania techniczno-organizacyjne.

 

 

 

 

 

mgr inż. Grzegorz Łukasik – absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie Wydziału Budownictwa oraz Politechniki Świętokrzyskiej Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz wielu Studiów Podyplomowych.

W roku 2020 ukończył studia MBA uzyskując tytuł Master of Business Administration. Całe życie zawodowe związany kolejnictwem obecnie pełni funkcję w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach.

Od 2022 roku pełni również funkcję Prezesa SITK Oddziału w Kielcach.