"Przyszłość"

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
 

Nowe Władze SITK RP
 

Wywiad z nowo wybranym Prezesem SITK RP na kadencję 2022-2026

dr inż Jackiem Paś

przeprowadzony przez Pana Kamila Wójcika Prezesa NOT Informatyka sp. z o.o.


Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=OZDHUxKSyLE&ab_channel=TVNOT