Tomasz Pereta

 

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy i Politechniki Wrocławskiej (Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, specjalność Budowa Dróg i Lotnisk).

Pracę zawodową rozpoczął w lipcu 1997 roku w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych we Wrocławiu jako drogomistrz Obwodu Drogowego Zarządu Dróg w Legnicy. Następnie jako podinspektor w Urzędzie Miejskim w Lubinie oraz główny specjalista w Dolnośląskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich zajmował się zagadnieniami inżynierii i bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2008 roku objął stanowisko Business Development Manager w firmie Peek Traffic Sp. z o.o. tworząc od podstaw Oddział firmy, a następnie kierując nim rozwijał działalność biznesową w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych.


W roku 2010 został zatrudniony w Urzędzie Miasta Legnicy w celu wsparcia wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym z jednoczesną budową struktur Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym obejmującego swoimi kompetencjami zarówno obsługę Centrum Sterowania Ruchem, jak również zadania organu zarządzającego ruchem drogowym w mieście. Do dnia dzisiejszego jako Dyrektor kieruje pracami Wydziału.

Działalność w SITK RP rozpoczął w 2000 roku jako członek Oddziału Zagłębia Miedziowego w Legnicy. W latach 2014-2022 pełnił funkcję Wiceprezesa Oddziału, a w roku 2022 został wybrany jego Prezesem. Wyróżniony srebrną (2004 r.) i złotą (2018 r.) Odznaką Honorową SITK.

Jest certyfikowanym audytorem bezpieczeństwa ruchu drogowego, członkiem Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Zagłębia Miedziowego w Legnicy, Stowarzyszenia Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.