Wojciech Rybak

 

Urodzony 20.04.1951r. Pionki

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:      01.05.2020 Nadzór nad robotami budowlanymi na linii nr 7

                                                               w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 7    
                                                               Warszawa Wschodnia Osobowa- Dorohusk na odcinku
                                                               Warszawa-Otwock - Dęblin –Lublin w zakresie odcinka          
                                                               Otwock - Lublin”. Inżynier Rezydent LOT D SRK.                                                               

 

                                                               23.09.2016-15.05.2018   Dyrektor Biura

                                                               Inwestycji w PKP S.A.

 

                                                               09.05.2014 Członek Zarządu Krajowego

                                                               SITK RP

 

                                                                15.11.2013 – 31.01.2016 Dyrektor Zarządzający

                                                               w firmie Koltech Inwestor Sp. z o. o.

                                                            

 

                                                               08.03.2013 – 19.03.2020  Prezes Zarządu Oddziału

                                                               SITK RP w Kielcach

 

                                                               01.06.2013- Firma Usługowo Doradcza

                                                                KOLDAR   

 

  01.01.2010 – 28.02.2013 Dyrektor Biura Planowania i Monitorowania Inwestycji Polskich Linii Kolejowych

                                                                

                 01.03.2006 – do 31.12.2009

Dyrektor Biura Realizacji Inwestycji Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

             12.04.2005 – do 01.03.2006  Dyrektor Biura Inwestycji Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

                                                           01.08.2002 – 11.04.2005 Zastępca Dyrektora Oddziału  
                                                           Regionalnego w Warszawie PLK S.A.

 

01.01.2000-31.07.2002
Naczelnik Wydziału Automatyki i Telekomunikacji Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach

                                                            

01.07.1998-31.12.1999
Zastępca Dyrektora Zakładu Infrastruktury w Kielcach d/s Technicznych.

 

                                                                03.03.1988-30.06.1998

                                                                Naczelnik Oddziału Automatyki i Telekomunikacji  
                                                                w Kielcach.

 

                                                                14.03.1980-02.03.1988

                                                                Naczelnik Odcinka Urządzeń Sterowania Ruchem                                      
                                                                w Kielcach.

 

1.09.1978-30.06.1993
Nauczyciel w zakresie przedmiotów urządzeń sterowania   w Technikum Kolejowym w Skarżysku ,Zespole Szkół Zawodowych w Kielcach./Dodatkowe zajęcia/

 

15.10.1975-14.03.1980
Monter inżynier w PKP WDOKP Lublin Oddział Automatyki      i Telekomunikacji w Kielcach.

 

WYKSZTAŁCENIE:                           

                                                      

                                                17.02.2001

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji                     w Kielcach; Kurs postępowania przetargowego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.          

           

             08.01.2000

Zdany egzamin w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej                       w Kielcach po kursie dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa.

      

      

 

 

       29.10.1998

                                                               Zdany egzamin na uprawnienia budowlane do kierowania
                                                               robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
                                                               Urządzenia Zabezpieczenia Ruchem Kolejowym

                                                               Nr ewid. ONB2-2-41/98.

 

             20.06.1998

Politechnika Radomska;

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie systemów mikroprocesorowych  w urządzeniach srk i zarządzaniu.

 

                                                                07.10.1994

Instytut Francuski w Warszawie –Nowoczesne Zarządzanie Finansami.

 

                                                           18.02.1994

Instytut Francuski w Warszawie –Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

 

                                                                17.09.1993

                                                                Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu

Ukończone 2-wu letnie studia podyplomowe w specjalności eksploatacja i utrzymanie pojazdów

tytuł: magister inżynier

 

             10.06.1990

Studium Pedagogiczne –Instytut Kształcenia Nauczycieli            w Kielcach. Ukończone studium uprawniające do nauczania.

 

                                                                1977

Wyższa Szkoła Oficerów Wojsk Łączności w Zegrzu. Ukończone studium w zakresie systemów łączności

Stopień: podporucznik

 

       1975                                                             

Politechnika Świętokrzyska Wydział Transportu,

specjalność Zabezpieczenia  Ruchu

tytuł: inżynier

 

 

ATUTY:        

 

  • umiejętność kierowania zespołem
  • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
  • umiejętność prowadzenie negocjacji

 

ZAINTERESOWANIA:                                     

 

  • podróże
  • odkrycia techniczne
  • kultura i sztuka, malarstwo-realizacja w zakresie amatorskim, muzyka ,popularna, poważna,
  • fotografia dokumentująca, pejzażowa

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883).