dr Inż. Jacek PAŚ

 

Absolwent Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu (Wydział Transportu
i Elektrotechniki, 2018), Polish Open University (Executive MBA, 2012) i Politechniki Krakowskiej (Wydział Mechaniczny, 2000)

 

Może pochwalić się ponad 20-letnim doświadczeniem w działalności biznesowej, w szczególności
w obszarze implementacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym oraz audytora międzynarodowej normy przemysłu kolejowego. Kierownik kilkunastu zakończonych sukcesem projektów badawczych i badawczo – wdrożeniowych. Karierę zawodową zaczynał w przemyśle metalowym a od 2007 roku pełni funkcje menadżerskie w spółkach branży infrastruktury szynowej, w których wdrażał systemy zarządzania biznesem oraz przygotował wiele strategii rozwoju przedsiębiorstw. Autor kilkunastu publikacji naukowo – technicznych oraz właściciel kilku patentów. Z Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji współpracuje aktywnie od ponad 10 lat.