Kategoria:  najaktywniejszy w dziedzinie kolejnictwa

Bogdan Bresch - Oddział SITK w Poznaniu

Andrzej Kozłowski -  Oddział SITK w Szczecinie

Józefa Majerczak – Oddział Kraków

 

Kategoria:  najaktywniejszy w dziedzinie drogownictwa

Alicja Bazarnik – Oddział SITK w Krakowie

Andrzej Dusiński – Oddział SITK w Ciechanowie

Tadeusz Kanas – Oddział SITK w Koszalinie

 

Kategoria:  najaktywniejszy w dziedzinie transportu

Sławomir Olszowski- Oddział SITK w Radomiu

Zygmunt Rakoczy – Oddział SITK w Wałbrzychu

Andrzej Szarata – Oddział SITK w Krakowie

 

Kategoria:  najaktywniejszy klub/koło

Koło przy Oddziale GDDKiA w Krakowie – Oddział SITK w Krakowie

Koło nr 3 przy BPK Poznań – Oddział SITK w Poznaniu

Klub  przy Zakładzie Dróg  i Mostów Politechniki Rzeszowskiej – Oddział SITK w Rzeszowie

 

Kategoria:  najaktywniejszy klub/koło seniorów

Koło Seniorów – Oddział SITK w Gdańsku

Klub Seniora – Oddział SITK w Krakowie

Koło Seniorów – Oddział SITK w Szczecinie

 

Kategoria:  najaktywniejszy oddział

Oddzial SITK w Poznaniu

Oddział SITK w Radomiu

Oddzial SITK w Szczecinie

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas  XXXI Zwyczajnego Zjazdu Delegatów SITK RP w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 9 maja.