Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej 

z głębokim smutkiem i żalem przyjął wiadomość o śmierci 

 mgr inż. Andrzeja Jacka Zajączkowskiego

wieloletniego Członka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP 

Wiceprezesa Oddziału SITK RP w Warszawie 

Członka Honorowego SITK RP 

 

Rodzinie i Przyjaciołom 

wyrazy szczerego żalu i współczucia 

składa 

Zarząd Krajowy SITK RP 

 

 Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP 

z głębokim smutkiem i żalem przyjął wiadomość o śmierci 


Kol. Kazimierza Stracha 

wieloletniego Członka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddziału w Koszalinie

Prezesa Honorowego Oddziału

Rodzinie i Przyjaciołom 
wyrazy szczerego żalu i współczucia
składa 
Zarząd Krajowy SITK RP