Aktualności

Drukuj

Plan konferencji Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP na 2013 r.

 

     

lp. Termin i miejsce Nazwa szkolenia Branża Oddział
1

luty

Warszawa

Forum bezpieczeństwa kolejowego
(międzynarodowa, kooperacja z innymi organizacjami)
komunikacyjna Łódź
2 6-8 marca Konferencja „Bariery ochronne dla dróg
i obiektów inżynieryjnych"
drogowa Kraków
3 21 marca Konferencja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego samochodowa Wałbrzych
4

kwiecień

Warszawa

Rynek lokomotyw (międzynarodowa, kooperacja z innymi organizacjami) komunikacyjna Łódź
5

24-26 kwietnia

OW Hyrny
Zakopane

VI Konferencja nt. „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym – INFRASZYN 2013 komunikacyjna Radom
6

maj

Łódź 

Drogi wojewódzkie szansą rozwoju lokalnego (regionalna/krajowa)  drogowa  Łódź
7

w trakcie ustaleń

Spawalnictwo dróg szynowych - Certyfikacja gwarancją bezpieczeństwa? kolejowa Warszawa
8

 18 maja

 Przasnysz

Impreza połączona z pokazem nowoczesnych metod budowy dróg i spotkanie integracyjne drogowców z północnego Mazowsza   drogowa Ciechanów 
9

 23 maja

Targi Kielce

Konferencja drogowa na Targach Autostrada Polska   drogowa Kielce 
10  czerwiec VI Dni Techniki Kolejowej  kolejowa SITK RP Zarząd
Krajowy
 
11

czerwiec

Wrocław 

Doświadczenie wynikłe z budowy autostrad i obwodnic miast realizowanych w latach 2011-2012   drogowa Wrocław 
12

czerwiec

Ostrów Wielkopolski

Nowoczesna kolej czynnikiem rozwoju regionów

 kolejowa Ostrów Wielkopolski
13

14 czerwca

UTP Bydgoszcz 

Konferencja naukowo – techniczna z udziałem gości zagranicznych pt. „Organizacja przedsięwzięć budownictwa drogowego, doświadczenia zagraniczne"  drogowa  Bydgoszcz
 14

 19-21 czerwca

Poznań

X konferencja naukowo-techniczna „Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego”  komunikacyjna  Poznań 
15

24-26 czerwca

Tleń

Letnie utrzymanie dróg publicznych drogowa SITK RP Zarząd
Krajowy
 16

 27-28 czerwca

Wrocław

 III Szczyt Lotniczy  lotnicza SITK RP Zarząd
Krajowy
17

 wrzesień

Ustroń

Inwestycje drogowe realizowane na terenie Śląska  drogowa  Katowice 
18

 wrzesień

Koszalin

XIII Forum Drogownictwa woj. zachodniopomorskie 

komunikacyjna

drogowa 

Koszalin 
 19

 24-27 września

Gdańsk

Targi TRAKO 2013 kolejowa  SITK RP Zarząd
Krajowy
20

 październik

Wrocław

Techniczne i administracyjne problemy realizacji inwestycji na przykładzie linii kolejowej E59 Wrocław- Poznań  kolejowa  Wrocław 
21

 październik

Łódź

Plany transportowe dla miast i gmin w świetle aktualnych regulacji prawnych (regionalna/krajowa)  komunikacyjna   Łódź
22

październik

OW Dafne
Zakopane

VIII Konferencja nt. „Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów – PUBLICTRANS 2013”  komunikacyjna  Radom 
23

listopad

Wrocław 

Modernizacja transportu miejskiego miasta Wrocławia w latach 2010-2012  transport miejski   Wrocław
24 listopad  LVI Techniczne Dni Drogowe drogowa  SITK RP Zarząd
Krajowy
 
25  listopad

Warszawa

 VII Konferencja
„Otwarty Rynek Kolejowy w Polsce”
 kolejowa Radom