ERNESTY 2018

 

Pismo informacyjne do Oddziałów SITK RP o rozpoczęciu konkursu

Zasady przyznawania nagrody "ERNEST"

 

Do pobrania:

Wniosek - najaktywniejszy działacz dziedziny transportu

Wniosek - najaktywniejszy klub/koło

Wniosek - najaktywniejszy oddział

 

ERNESTY 2018 - NOMINOWANI 

Zgodnie z „Zasadami przyznawania corocznych nagród ERNESTY za wyróżniającą działalność na rzecz SITK i transportu” zespoły branżowe dokonały wyboru nominowanych do Nagrody ERNEST 2018.

Kategoria: Najaktywniejszy w dziedzinie kolejnictwa 

 1. Wojciech Rybak - Oddział SITK RP Kielce 
 2. Zbigniew Marzec - Oddział SITK RP Kraków
 3. Ireneusz Jasiński - Oddział SITK RP Warszawa

Kategoria: Najaktywniejszy w dziedzinie drogownictwa 

 1. Damian Urbanowski - Oddział SITK RP Kielce 
 2. Beata Toporska - Oddział SITK RP Kraków

Kategoria: Najaktywniejszy w dziedzinie transportu 

 1. Sabina Puławska-Obiedowska - Oddział SITK RP Kraków

Kategoria: Najaktywniejszy Klub/Koło

 1. Koło Międzyzakładowe przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział SITK RP Białystok 
 2. Koło SITK RP przy PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej - Oddział SITK RP Kielce
 3. Klub Warszawski SITK RP - Oddział SITK RP Warszawa   

Kategoria: Najaktywniejszy Klub/Koło Seniorów

 1. Klub Seniora Oddziału SITK RP w Krakowie - Oddział SITK RP Kraków

Kategoria: Najaktywniejszy Oddział

 1. Oddział SITK RP Białystok
 2. Oddział SITK RP Kraków