Uchwały zarządu Krajowego z kadencji 2018-2022:

Uchwała nr 1 w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Krajowego SITK RP

Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia regulaminów SITK RP.

Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia "Polityki rachunkowości" Zarządu Krajowego SITK RP.

Uchwała nr 4 w sprawie powołania pełnomocnika Zarządu Krajowego SITK RP ds. rozwoju usług logistycznych i transportu intermodalnego

Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia opłat na 2019 rok za procedury rzeczoznawcze prowadzone przez Krajową Komisję ds. Rzeczoznawstwa oraz Biuro Zarządu Krajowego SITK RP

Uchwała nr 6 w sprawie likwidacji Oddziału SITK RP w Łomży

Uchwała nr 7 w sprawie minimalnej składki członkowskiej i minimalnego wpisowego na 2019 r.

Uchwała  nr 8 w sprawie finansowania wspólnych działań na rzecz członków Stowarzyszenia w 2019 r. oraz wysokości opłaty za udział w konkursie ""ERNEST 2018"