Przewodniczacy: Marek Rolla

Marek Rolla – przewodniczący,
Włodzimierz Walerych, Wojciech Sierak, Andrzej Makowelski, Adam Gliniecki, Grzegorz Małetka
– członkowie.

 

Kontakt: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy, Krajowa Sekcja Drogowa, ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

telefon – 22 827 02 58, kom. 506 116 966, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">

Krajowa Sekcja Drogowa (KSD) jest organem doradczym Zarządu Krajowego SITK.

Zadaniem KSD jest prowadzenie działalności naukowo-technicznej i opiniodawczej w zakresie drogownictwa. W szczególności do zadań KSD należy:
1)    inicjowanie i udział w opracowywaniu oraz opiniowaniu projektów programów dokształcania inżynierów i techników,
2)    organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, itp., stanowiących element dokształcania czynnej zawodowo kadry technicznej,
3)    organizowanie wyjazdów technicznych, szkoleniowych oraz integracyjno-turystycznych,
4)    przygotowanie programów oraz inicjowanie szkoleń i stażów dla inżynierów, umożliwiających uzyskanie branżowych uprawnień budowlanych.

KSD wspomaga Zarząd Krajowy i zarządy oddziałów w wypełnianiu funkcji zbiorowego eksperta
i w kreowaniu efektywnego lobbingu środowiska na rzecz dróg publicznych.
KSD pełni w stowarzyszeniu funkcję wiodącą w zakresie dróg publicznych i współpracuje
z odpowiednimi kołami i sekcjami dróg publicznych w oddziałach na zasadzie partnerstwa.

KSD realizuje swoje zadania poprzez:
1)  współdziałanie z organami administracji państwowej i gospodarczej, samorządem zawodowym inżynierów, z wydawnictwami technicznymi, ośrodkami naukowo-technicznymi oraz innymi organizacjami o charakterze technicznym i ekonomicznym, w zakresie uzgodnionym z Zarządem Krajowym ,
2)  przygotowanie na wniosek Zarządu Krajowego  lub z własnej inicjatywy, opracowań i opinii
w zakresie dróg publicznych,
3)  inicjowanie działań i upowszechnianie wybranej problematyki z zakresu postępu technicznego
w drogownictwie,
4)  inspirowanie szkoleń oraz współpracę w ich organizowaniu i prowadzeniu,

Plan pracy KSD na całą kadencję i na poszczególne lata ustalany jest na jednym z pierwszych, plenarnych posiedzeń KSD.

Krajowa Sekcja Drogowa cyklicznie organizuje z Zarządem Krajowym SITK i Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych konferencje naukowo – techniczne: Techniczne Dni Drogowe, Zimowe utrzymanie dróg, Letnie utrzymanie dróg publicznych, Bezpieczny ruch drogowy oraz seminaria szkoleniowe.
W 2013 roku KSD zorganizowała pod honorowym patronatem Lecha Witeckiego, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad III konferencję „ Letnie utrzymanie dróg publicznych”. Zgromadziła 58 uczestników. Wygłoszono 22 referaty i prezentacje. link
Relacja z konferencji. link

Następną konferencją, którą Sekcja organizuje z Zarządem Krajowym
są LVI Techniczne Dni Drogowe. link

 

 

 Sprawozdanie z działalności Krajowej Sekcji Drogowej za rok 2015

 Sprawozdanie z działalności Krajowej Sekcji Drogowej za rok 2016

 Sprawozdanie z działalności Krajowej Sekcji Drogowej za rok 2017