Uchwały Zarządu Krajowego z kadencji 2014 - 2018:

Uchwała nr 2 w sprawie finansowania wspólnych działań na rzecz członków Stowarzyszenia w 2015 r.

Uchwała nr 3 w sprawie minimalnej składki członkowskiej i minimalnego wpisowego na 2015 r.

Uchwała nr 4 w sprawie nazwania roku 2015 Rokiem inż. Józefa Nowkuńskiego

Uchwała nr 5 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarządu Krajowego SITK RP za 2014 r., Sprawozdania finansowego za 2014 r., Bilansu za 2014 r. oraz rachunku zysku i strat.

Uchwała nr 6 w sprawie przeznaczenia zysku z działalności w 2014 r. na działalność statutową

Uchwała nr 7 w sprawie wykupu cegiełek na budowę pomnika Józefa Nowkuńskiego

Uchwała nr 8 w sprawie zatwierdzenia Statutu Centralnego Ośrodka Szkoleniowego

Uchwała nr 9 w sprawie odpłatności za przeprowadzenie procedury przyznania tytułu rzeczoznawcy SITK RP przez Krajową Komisję ds. Rzeczoznawstwa

Uchwała nr 10 w sprawie likwidacji Oddziału SITK RP we Włocławku

Uchwała nr 11 w sprawie wyznaczenia likwidatora Oddziału SITK RP we Włocławku

Uchwała nr 12 w sprawie przynależności członków zlikwidowanego Oddziału SITK RP we Włocławku do Oddziału SITK RP w Bydgoszczy

Uchwała nr 13 w sprawie finansowania wspólnych działań na rzecz członków Stowarzyszenia w 2016 r.

Uchwała nr 14 w sprawie minimalnej składki członkowskiej i minimalnego wpisowego na 2016 r.

Uchwała nr 15 w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Jubileuszu 70-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Uchwała nr 16 w sprawie Sprawozdania finansowego za 2015 r. Bilansu za 2015 oraz Rachunku zysku i strat za 2015 r.

Uchwała nr 17 w sprawie przeznaczenia zysku z działalności w 2015 r. na działalność statutowa

Uchwała nr 18 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działaności Zarzadu Krajowego SITK RP w 2015 r.

Uchwała nr 19 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarzadu Krajowego SITK RP za 2015 r.

Uchwała nr 20 w sprawie desygnowania Prezesa SITK RP prof. dr hab. inż. Janusza Dyducha na funkcję Prezesa Zarzadu Głównego FSNT NOT. 

Uchwała nr 21 w sprawie desygnowania Przewodniczacej Krajowej Komisji Rewizyjnej SITK RP Anny Różyckiej na funkcję Członka Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT NOT.

Uchwała nr 22 w sprawie rozszerzenia "Wykazu specjalności rzeczoznawców SITK RP".

Uchwała nr 23 w sprawie minimalnej składki członkowskiej i minimalnego wpisowego na 2017 r.

Uchwała nr 24 w sprawie finansowania wspólnych działań na rzecz członków Stowarzyszenia w 2017 r.

Uchwała nr 25 w sprawie utworzenia Funduszu Wspierania Działalności SITK i wysokości składki na Fundusz.

- Regulamin

- Umowa o wsparcie

Uchwała nr 26 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarzadu Krajowego SITK RP za 2016 r. 

Uchwała nr 27 w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego Zarzadu Krajowego SITK RP za 2016 r. 

Uchwała nr 28 w sprawie przeznaczenia zysku z działalności w 2016 r. na działalność statutowa. 

Uchwała nr 29 w sprawie zatwierdzenia projektu Statutu SITK RP do przedstawienia Nadzwyczajnemu Zjazdowi Delegatów SITK RP.

Uchwała nr 30 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu SITK RP. 

Uchwała nr 31 dotyczy Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SITK RP. 

Uchwała nr 32 w sprawie zatwierdzenia uzupełnionego projektu Statutu SITK RP do przedstawienia Nadzwyczajnemu Zjazdowi Delegatów SITK RP. 

Uchwała nr 33  w sprawie upoważnienia członków Zarzadu Krajowego do podpisania umowy z firma Safege S.A. 

Uchwała nr 34 w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem inż. Ernesta Malinowskiego w SITK RP. 

Uchwała nr 35 w sprawie zwołania XXXII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów SITK RP.

Uchwała nr 36 w sprawie wyboru delegatów i zasad odpłatności uczestników XXXII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów SITK RP. 

Uchwała nr 37 w sprawie powołania Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy SITK RP. 

Uchwała nr 38 w sprawie powołania Przewodniczacego Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy SITK RP. 

Uchwała nr 39 w sprawie powołania Wiceprzewodniczacego i Sekretarza Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy SITK RP.

Uchwała nr 40 w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu Członka Honorowego SITK RP.

Uchwala nr 41 w sprawie zaciagnięcia kredytu obrotowego przez Zarzad Krajowy SITK RP. 

Uchwała nr 42 w sprawie powołania pełnomocnika Zarzadu Krajowego SITK RP ds. inwestycji.

Uchwała nr 43 w sprawie powołania pełnomocnika Zarzadu Krajowego SITK RP ds. inwestycji.