Aktualności

Drukuj

Nowe Władze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Zarząd Krajowy:

Janusz DYDUCH  (Oddział SITK Radom)  - Prezes

Waldemar FABIRKIEWICZ  (Oddział SITK Radom) -  Sekretarz Generalny

Seweryn KACZMAREK  (Oddział SITK Ostrów Wlkp.) -  Wiceprezes

Dorota PRZYBYŁA  (Oddział SITK  Częstochowa) - Wiceprezes

Władysław RAWSKI  (Oddział SITK Lublin) - Wiceprezes

Mariusz SZAŁKOWSKI  (Oddział SITK Kraków) - Wiceprezes

Anna GREGIER (Oddział SITK Warszawa) – Członek,  

Piotr NIEDZIELSKI  (Oddział SITK Szczecin)  - Członek,  

Wojciech RYBAK (Oddział SITK Kielce) – Członek,  

Tomasz SIWOWSKI (Oddział SITK Rzeszów) – Z-ca Członka,  

Marek ROLLA  (Oddział SITK Warszawa) – Z-ca Członka.

 

W pracach Zarządu Krajowego uczestniczą również:

Wiesław STAROWICZ – Prezes Honorowy SITK RP

Andrzej GOŁASZEWSKI – Prezes Honorowy - Senior SITK RP

 

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Anna RÓŻYCKA (Oddział SITK Radom) – Przewodnicząca,

Andrzej KOZŁOWSKI (Oddział SITK Szczecin) – Zastępca Przewodniczącej,

Józefa SOBCZYŃSKA-STEFAŃSKA (O SITK Kielce) – Sekretarz,

Eugeniusz JANICKI (Oddział SITK Lublin) – Członek,

Tomasz KULPA (Oddzial SITK Kraków) – Członek,

Jan BOROWSKI (Oddział SITK Białystok) – Z-ca Członka,

Jerzy MIETLIŃSKI (Oddział SITK Białystok) – Z-ca Członka.

 

Krajowy Sąd Koleżeński:

Kazimierz GABRYŚ (Oddział SITK Ostrów Wlkp.) – Przewodniczący,

Henryk MACISZEWSKI (Oddział SITK Lublin) – Zastępca Przewodniczącego,

Jerzy WAWRUK (Oddział SITK Białystok) – Sekretarz,

Jerzy HYDZIK (Oddział SITK Kraków) – Członek,

Wojciech KRZEWINA (Oddział SITK Poznań) – Członek,

Jan LACHOR (Oddział SITK Radom) – Z-ca Członka,

Zdzisław SOSZKOWSKI (Oddział SITK Łódź) -  Z-ca Członka.