Uchwały Zarządu Krajowego z kadencji 2010 - 2014:

Uchwała_nr_1_z dnia 7 maja 2010 r._w sprawie powołania kol. Bogusława Szpetmana na Członka Zarządu Krajowego z funkcją Sekretarza Generalnego - Dyrektora Biura

Uchwała_nr_2_z dnia 14 września 2010 r._w sprawie odwołania kol. Bolesława Szpetmana z funkcji  Sekretarza Generalnego - Dyrektora Biura, Członka Zarządu Krajowego.

Uchwała_nr_3_z dnia 14 września 2010 r._w sprawie powołania kol. Grzegorza Małetki na Członka Zarządu Krajowego z funkcją  Sekretarza Generalnego - Dyrektora Biura.

Uchwała_nr_4_z dnia 14 grudnia 2010 r._w sprawie finansowania wspólnych działań na rzecz członków Stowarzyszenia

Uchwała_nr_5_z dnia 17 kwietnia 2012 r._w sprawie finansowania wspólnych działań na rzecz członków Stowarzyszenia

Uchwała_nr_6_z dnia 11 grudnia 2012 r._w sprawie finansowania wspólnych działań na rzecz członków Stowarzyszenia

Uchwała_nr_7_z dnia 11 grudnia 2012 r._w sprawie minimalnej składki członkowskiej i wpisowego na 2013 r.

Uchwała_nr_8_z dnia 22 stycznia 2013 r._w sprawie odwołania kol. Grzegorz Małetki z funkcji Sekretarza Generalnego - Dyrektora Biura, Członka Zarządu Krajowego

Uchwała_nr_9_z dnia 22 stycznia 2013 r._w sprawie powołania kol. Agaty Pomykały na Członka Zarządu Krajowego z funkcją  Sekretarza Generalnego

Uchwała_nr_10_z dnia 12 lutego 2013 r._w sprawie  przyjęcia rezygnacji pana prof. dr hab. inż. Antoniego Szydło z funkcji Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Uchwała_nr_11_z dnia 12 lutego 2013 r._w sprawie powierzenia panu dr inż. Andrzejowi Żurkowskiemu pełnienia obowiązków Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Uchwała_nr_12_z dnia 19 marca 2013 r._w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy i wynagradzania pracowników
Biura Zarządu Krajowego SITK RP

Uchwała_nr_13_z dnia 9 kwietnia 2013 r._w sprawie upoważnienia Sekretarza Generalnego do podejmowania działań mających na celu pozyskania partnerów i członków wspierających Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Uchwała_nr_14_z dnia 9 kwietnia 2013 r._w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w działalności statutowej i gospodarczej, w tym w postępowaniach przetargowych, konkursowych i innych równoważnych

Uchwała_nr_15_z dnia 11 czerwca 2013 r._w sprawie wyrażenia zgody na:
a) udział w konkursie ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”;
b) realizację projektu z partnerami: „Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.” oraz Redan Media;
c) wniesienie wkładu własnego rzeczowo-osobowego do projektu.

Uchwała_nr_16_ z dnia 21 czerwca 2013 r._w sprawie upoważnienia do reprezentowania Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w działaniach związanych z realizacją projektu w ramach PO PL02: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 na wszystkich jego etapach.

Uchwała_nr_17_z dnia 20 sierpnia 2013 r._w sprawie  przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarządu Krajowego SITK RP w okresie styczeń-czerwiec 2013 r.

Uchwała_nr_18_z dnia 15 października 2013 r._w sprawie  upoważnienia Panią  Agaty Pomykały – Sekretarza Generalnego SITK - do jednoosobowego reprezentowania Zarządu Krajowego SITK podczas kontroli PIP

Uchwała_nr_19_z dnia 15 października 2013 r._w sprawie zmiany decyzji Zarządu Krajowego z dnia 11.12.2012 r. w sprawie dofinansowania wydawania czasopism w 2013 r. 

Uchwała_nr_20_z dnia 26 listopada 2013 r._w sprawie wyboru delegatów i zasad odpłatności uczestników XXXI Zwyczajnego
Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Uchwała_nr_21_z dnia 21 stycznia 2014 r._w sprawie finansowania wspólnych działań na rzecz członków Stowarzyszenia

Uchwała_nr_22_z dnia 21 stycznia 2014 r._w sprawie zatwierdzenia regulaminu „Kronikarz Roku” oraz „Zasad  przyznawania corocznych nagród ERNEST za działalność na rzecz SITK”.

Uchwała_nr_23_z dnia 21 stycznia 2014 r._w sprawie minimalnej składki członkowskiej i wpisowego na 2014 r.

Uchwała_nr_24_z dnia 18 marca 2014 r._w sprawie  przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarządu Krajowego SITK RP za 2013 r., Sprawozdania finansowego za 2013 r., bilansu oraz rachunku zysku i strat  za 2013 r.