Przewodniczacy: prof. dr hab. Juliusz Engelhardt 

 

 

 

Skład komitetu

Regulamin

 

Kontakt: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy, Komitet Nauki, ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

 tel. (22) 827 02 59, kom. 506 116 880

Zadaniem Komitetu Nauki jest podnoszenie prestiżu SITK, podkreślanie naukowo-technicznego charakteru Stowarzyszenia, opiniowanie, doradztwo oraz inicjowanie spraw o szerokim rozumieniu działalności SITK, w tym dbałość o poziom naukowy przedsięwzięć Stowarzyszenia.

 

Plenarne posiedzenie Komitetu Nauki odbyło się w dniu 3.03.2015 roku.