Aktualności

Drukuj

10. jubileuszowa edycja TRAKO zakończona

 

W targach TRAKO udział wzięli wszyscy uczestnicy krajowego rynku kolejowego – spółki grupy PKP, prywatni i samorządowi przewoźnicy i dostawcy technologii dla kolei i taboru. Wśród wystawców zagranicznych najliczniejszą grupę stanowiły firmy z Niemiec, Czech i Austrii. Program targów wypełniły towarzyszące targom liczne seminaria, konferencje i spotkania branżowe.

W ramach targów, w dniu 24.09.2013 odbyło się rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP i przyznanie  Nagrody im. prof. Czesława Jaworskiego. Statuetka przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w opracowaniu i wdrożeniu nowych technologii lub urządzeń trakcji elektrycznej.

W tym roku nagrodę główną otrzymała firma MEDCOM Sp. z o.o. Warszawa za Asynchroniczny napęd trakcyjny 2xFT-500-3000.                         

Wyróżnienia zostały przyznane dla:

 • STRUNBET-MIGACZ Sp z o.o. Lewin Brzeski, za Rozdzielnicę średniego napięcia RSS-24/630 do złącza kablowego stosowanego w LPN-15 kV do zasilania obiektów kolejowych
 • ENIKA Sp. z o.o. Łódź, za Panel pasażera ENI-PP 640/480
 • KUCA Sp. z o.o. Stargard Szczeciński, za Miernik zużycia trakcyjnego drutu jezdnego

W trzecim dniu targów, 26.09.2013 odbyło się międzynarodowe seminarium: „Rola kolei dużych prędkości we współczesnej gospodarce”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Głównymi zagadnieniami prezentowanymi na wydarzeniu były m.in.:                     

 • ocena korzyści z rozwoju szybkich połączeń kolejowych dla kolei i gospodarki
 • podstawy decyzji o budowie kolei dużych prędkości w czasach kryzysu, ich wpływ na konkurencyjność i rozwój gospodarki brytyjskiej
 • historia rozwoju kolei dużych prędkości na przestrzeni ostatniego półwiecza w Europie i na świecie
 • rozwój szybkich połączeń kolejowych z perspektywy Czech
 • wpływ kolei dużych prędkości na rozwój regionów we Francji
 • nowe TSI dla całej europejskiej sieci kolejowej
 • wyniki studium wykonalności linii dużej prędkości Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań

Uczestnicy seminarium mieli również niepowtarzalną okazję zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi branży kolejowej.

Roli prelegentów na seminarium podjęli się:

 • Adam Wielądek, Honorowy Przewodniczący UIC
 • Clinton Leeks, OBE, External and Parliamentary Relations Director, HS2 Ltd.
 • Nicolas Halamek, Sales Manager, Alstom Transport S.A.
 • Jan Ilík, Department of Railway and Combined Transport, Ministerstwo Transportu Republiki Czeskiej
 • Julie de Brux, Studies and Prospective Manager, VINCI Concessions
 • Furio Rossi, Regional Sales Head, Turkey - EEC - ME & VHS, Rolling Stock Central & Northen Europe and Asia (REA), Bombardier
 • Andrzej Harassek, Szef sektora instalacji stałych, Zespół Interoperacyjności, ERA
 • Piotr Malepszak, Pełnomocnik Zarządu, PKP PLK S.A.

PREZENTACJE Z SEMINARIUM:
=> Adam Wielądek
=> Clinton Leeks
=> Nicolas Halamek
=> Jan Ilík
=> Furio Rossi
=> Andrzej Harassek
=> Piotr Malepszak

Po zakończeniu części merytorycznej, grono zaproszonych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele samorządów, administracji centralnej, parlamentu, mediów, przemysłu, potencjalnych inwestorów oraz firm konsultingowych, toczyło rozmowy i dyskusje w kuluarach.